۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب شناسی مطالعات مانوی

آشنایی با کتاب شناسی مطالعات مانوی٬ معرفی کتاب شناسی مطالعات مانوی ٬ داستان کتاب شناسی مطالعات مانوی ٬ خلاصه کتاب شناسی مطالعات مانوی ٬ محمد شُکری فومشی

آشنایی با کتاب شناسی مطالعات مانوی٬ معرفی کتاب شناسی مطالعات مانوی ٬ داستان کتاب شناسی مطالعات مانوی ٬ خلاصه کتاب شناسی مطالعات مانوی ٬ محمد شُکری فومشی ، آشنایی با کتاب شناسی مطالعات مانوی٬ معرفی کتاب شناسی مطالعات مانوی ٬ داستان کتاب شناسی مطالعات مانوی ٬ خلاصه کتاب شناسی مطالعات مانوی ٬ محمد شُکری فومشی

 

کتاب شناسی مطالعات مانوی:

 در این کتاب، کوشش نویسنده بر آن بوده است که با گردآوری پژوهشهای انجامگرفته دربارۀ متنها و اسطورههای مانوی در دو پاره (۱. منابع و مآخذ غیرمانوی؛ ۲. منابع و مآخذ مانوی)، خطوط بنیادین مطالعات مانوی را ترسیم کند. گفتنی است آنچه اهمیت این اثر را به‌نسبت کارهای همانند آن بیشتر می‌کند، تقسیم‌بندی موضوعی پژوهش‌های مانوی و ارائۀ آگاهی‌های توضیحیِ کلّی دربارهٔ اغلب آثـار معرفی‌شده است که می‌تواند برای بسیاری از پژوهندگان کارآمد باشد. 

  • محمد شُکری فومشی
  • نشر طهوری، چاپ اول ۱۳۹۷
  • ۲۲۰ نسخه
  • ۲۰۸ صفحه

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

برای دیدن : 

کتاب خوب بخـوانیم، مجله فرهنگ و هنر ایران دخت 

ایـران دخـت 

نوشته های مرتبط

آشنایی با ساز تنبور

هادی گراوندی

استفاده و سوء استفاده از تاریخ

هادی گراوندی

کتاب اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

9 + دو =