۲۶ دی ۱۴۰۰
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب شناسی مطالعات مانوی

آشنایی با کتاب شناسی مطالعات مانوی٬ معرفی کتاب شناسی مطالعات مانوی ٬ داستان کتاب شناسی مطالعات مانوی ٬ خلاصه کتاب شناسی مطالعات مانوی ٬ محمد شُکری فومشی

آشنایی با کتاب شناسی مطالعات مانوی٬ معرفی کتاب شناسی مطالعات مانوی ٬ داستان کتاب شناسی مطالعات مانوی ٬ خلاصه کتاب شناسی مطالعات مانوی ٬ محمد شُکری فومشی ، آشنایی با کتاب شناسی مطالعات مانوی٬ معرفی کتاب شناسی مطالعات مانوی ٬ داستان کتاب شناسی مطالعات مانوی ٬ خلاصه کتاب شناسی مطالعات مانوی ٬ محمد شُکری فومشی

 

کتاب شناسی مطالعات مانوی:

 در این کتاب، کوشش نویسنده بر آن بوده است که با گردآوری پژوهشهای انجامگرفته دربارۀ متنها و اسطورههای مانوی در دو پاره (۱. منابع و مآخذ غیرمانوی؛ ۲. منابع و مآخذ مانوی)، خطوط بنیادین مطالعات مانوی را ترسیم کند. گفتنی است آنچه اهمیت این اثر را به‌نسبت کارهای همانند آن بیشتر می‌کند، تقسیم‌بندی موضوعی پژوهش‌های مانوی و ارائۀ آگاهی‌های توضیحیِ کلّی دربارهٔ اغلب آثـار معرفی‌شده است که می‌تواند برای بسیاری از پژوهندگان کارآمد باشد. 

  • محمد شُکری فومشی
  • نشر طهوری، چاپ اول ۱۳۹۷
  • ۲۲۰ نسخه
  • ۲۰۸ صفحه

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

برای دیدن : 

کتاب خوب بخـوانیم، مجله فرهنگ و هنر ایران دخت 

ایـران دخـت 

نوشته های مرتبط

آشنایی با کتاب ادبیات داستانی عامه

هادی گراوندی

فیلم هشتصد The Eight Hundred (2020)

هادی گراوندی

کتاب مسالک المحسنین

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

سیزده − پنج =