۱۶ مرداد ۱۳۹۹
  • خانه
  • اخبار داغ
  • همایش تجلیل از سالنهای زیبایی برتر ۹۸ – استان کرمانشاه
اخبار داغ

همایش تجلیل از سالنهای زیبایی برتر ۹۸ – استان کرمانشاه

همایش تجلیل از سالنهای زیبایی

همایش تجلیل از سالنهای زیبایی برتر سال ۹۸ در استان کرمانشاه با حضور اعضای هیأت

مدیره سازمان نظام صنف رایانه ای استان کرمانشاه، ریاست محترم اتحادیه آرایشگران زنانه

استان، اعضای اصلی تیم بزرگ ایران دخت و مدیران سالنهای برتر که به انتخاب کاربران

ایران دخت و نظرات اتحادیه آرایشگران استان انتخاب شده بودند، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸

در محل هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد.

در این همایش ضمن رونمایی از نسخه جدید ایران دخت، جلسه هم اندیشی جهت ارتقای کیفی کار سالنداران و پرسش و پاسخ در رابطه با مزایای نسخه جدید اپلیکیشن برگزار شد.

در انتها، مراسم با اهدای لوح تقدیر و تندیس ایران دخت به مدیران سالنهای برتر خاتمه یافت.

همایش تجلیل از سالنهای زیبایی

همایش تجلیل از سالنهای زیبایی برتر 98 استان کرمانشاههمایش تجلیل از سالنهای زیبایی برتر 98 استان کرمانشاههمایش تجلیل از سالنهای زیبایی برتر 98 استان کرمانشاههمایش تجلیل از سالنهای زیبایی برتر 98 استان کرمانشاه

همایش تجلیل از سالنهای زیبایی همایش سالنها

هـمایش تجـلیل از سالنـهای زیبـایی برتر سال ۹۸ در استان کرمانشاه با حضور اعضایهیأت مدیره سازمان نظام صنف رایانه ای استانکرمانشاه، ریاست محترم اتحادیه آرایشگرانزنانه استان، اعضای اصلی تیم بزرگ ایران دخت و مدیران سالنهای برتر که بهانتخاب کاربرانایران دخت و نظرات اتحادیه آرایشگران استان انتخاب شده بودند، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ در محلهتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد.هـمایش تجـلیل از سالنـهای زیبـایی برتر سال ۹۸ در استان کرمانشاه با حضور اعضای هیأت مدیره سازمان نظام صنف رایانه ایهمایش سالنها همایش سالنها

استانکرمانشاه، ریاست محترم اتحادیه آرایشگران زنانه استان، اعضای اصلی تیم بزرگ ایران دخت و مدیران سالنهای برتر که به انتخاب کاربرانایران دخت و نظرات اتحادیه آرایشگران استان انتخاب شده بودند، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ در محل هتل پارسیان کرمانشاه برگزارشد.هـمایش تجـلیل از سالنـهای زیبـایی برتر سال ۹۸ در استان کرمانشاه با حضور اعضای هیأت مدیره سازمان نظام صنف رایانه ایاستان کرمانشاه، ریاست محترم اتحادیه آرایشگران زنانه استان، اعضای اصلی تیم بزرگ ایران دخت و مدیران سالنهای برتر که به انتخابکاربران ایران دخت و نظرات اتحادیه آرایشگران استان انتخاب شده بودند، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ در محل هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد.

نوشته های مرتبط

تعرفه منحصر بفرد تبلیغات در ایران دخت

admin

شرکت در مسابقات هفتگی ایران دخت

admin

درامدزایی برای کاربران ایران دختی

admin
luctus risus. et, Nullam commodo fringilla libero