۲ خرداد ۱۴۰۱
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب احترام، تکوین منش در جهان نابرابری ها

کتاب احترام، تکوین منش در جهان نابرابری ها ٬ ریچارد سنت ٬ بهنام ذوقی رودسری ٬ معرفی کتاب خوب ٬ کتاب خوب خواندن ٬ ایران دخت ٬  ایراندخت ٬ کتاب احترام، تکوین منش در جهان نابرابری ها ٬ ریچارد سنت ٬ بهنام ذوقی رودسری ٬ معرفی کتاب خوب ٬ کتاب خوب خواندن ٬ ایران دخت ٬  ایراندخت ٬ 

کتاب احترام، تکوین منش در جهان نابرابری ها ٬ ریچارد سنت ٬ بهنام ذوقی رودسری ٬ معرفی کتاب خوب ٬ کتاب خوب خواندن  ٬ کتاب احترام، تکوین منش در جهان نابرابری ها ٬ ریچارد سنت ٬ بهنام ذوقی رودسری ٬ معرفی کتاب خوب ٬ کتاب خوب خواند

 

 احترام، تکوین منش در جهان نابرابری ها: 

مطالعه دربارهٔ رابطهٔ میان احترام و برابری موضوع تحقیق ریچارد سنت در این کتاب است. تجربیات شخصی او درمقام کسی که بخشی از کودکی‌اش را در منطقه‌ای گذرانده که برای اسکانِ افراد کم‌بضاعت یا بی‌بضاعتِ تحت رفاه اجتماعی ساخته بودند، زمینهٔ اصلی اندیشیدنش به مسئلهٔ احترام است.

  • ریچارد سنت
  • مترجم: بهنام ذوقی رودسری
  • نشر شیرازه، چاپ اول ۱۳۹۸
  • ۷۷۰  نسخه
  • ۳۲۵ صفحه

منبع: فصلنامـهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

برای دیدن : 

کتاب خوب بخـوانیم، مجله فرهنگ و هنر ایران دخت 

ایـران دخـت 

نوشته های مرتبط

آشنایی با آلبوم گل صد برگ

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب شناسی مطالعات مانوی

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب دایره های ترس

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

نوزده − 16 =