۲۹ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب کانون دین زردشت در ایران

کتاب کانون دین زردشت در ایران

کتاب کانون دین زردشت در ایران

کانون دین زردشت در ایران:

این کتاب حاصل سفر پژوهشی مری بویس، ایرانشناس و استاد مطالعات زردشتی،به ایران و تحقیقات میدانی اوست. 

بویس در سال ۱۹۶۳ به مدت یک سال در کرمان، یزد و شریف آباد اردکان اقامت می کند. 

زندگی دینی، آیین ها و مناسک زرتشتیان ایران، به خصوص شریف آباد اردکان، رامود برسی قرار می دهد. زردشت

مراسم خیرات، تطهیر، تشرّیف و زیارت بخش هایی از این مطالعۀ مردم نگارانه است. 

شریف آباد همواره یکی از کانون های حفظ باورهای سنتی زرتشتی در ایران بوده است. 

ظاهراً زرتشتیان آتش بهرام مقدس فارس، یعنی « آذر فرنبغ » و آتش بهرام مقدس شاهی استخر را با خود به ترک آباد میبد، و سپس به  شریف آباد می برند، که از سدۀ نوزدهم میلادی تا زمان جنگ جهانی دوم، به یکی از مراکز مهم اقامت موبدان موبد و دیگر دستوران بزرگ تبدیل شده بود.  زردشت

این کتاب محققانه، امت جذاب به همۀ کسانی که دریارۀ تاریخ دین زردشت و آداب و مناسک دینی زرتشتی به دست می دهد.  

 

  • نویسنده: مری بویس
  • برگردان: حسین ابراهیمیان                                          زردشت
  • انتشارات توس، چاپ اول ۱۳۹۷
  • شمارگان: ۵۰۰ 
  • ۳۶۰صفحه 

منبع: فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب                                  زردشت

برای دیدن مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید. 

ظاهراً زرتشتیان آتش بهرام مقدس فارس، یعنی « آذر فرنبغ » و آتش بهرام مقدس شاهی استخر را با خود به ترک آباد میبد، و سپس به  شریف آباد می برند، که از سدۀ نوزدهم میلادی تا زمان جنگ جهانی دوم، به یکی از مراکز مهم اقامت موبدان موبد و دیگر دستوران بزرگ تبدیل شده بود. ظاهراً زردشت شتیان آتش بهرام مقدس فارس، یعنی « آذر فرنبغ » و آتش بهرام مقدس شاهی استخر را با خود به ترک آباد میبد، و سپس به  شریف آباد می برند، که از سدۀ نوزدهم میلادی تا زمان جنگ جهانی دوم، به یکی از مراکز مهم اقامت موبدان موبد و دیگر دستوران بزرگ تبدیل شده بود. کتاب کانون دین زردشت در ایران 

نوشته های مرتبط

دوره کوچ در فلات ایران

هادی گراوندی

کتاب امید بدون خوش بینی

هادی گراوندی

فیلم Those Who Wish Me Dead (2021)

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

دو × 2 =