۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران

کتاب امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران ، کتاب خوب ، کتاب خوب بخوانیم ، تاریخ معاصر ایران ، کتاب خوب بخوانیم ، رژیم قاجاری

کتاب امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران ، کتاب خوب ، کتاب خوب بخوانیم ، تاریخ معاصر ایران ، کتاب خوب بخوانیم ، رژیم قاجاری 

 

کتاب امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران:

کتاب امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران ، این کتاب به شکل گیری مرزهای ایران جدید می پردازد و از دید جغرافیای سیاسی چگونگی پیداش مرزهای ایران را در کشاکش رقابت ها و رویا رویی های قدرت های جهانی و محلی و مرکزی تحلیل می کند. بریتانیا می کوشید در شرق ایران سرزمینی حایل میان خود و روسیه بنا کند؛ اتفاقی که در آن زمان «بازی بزرگ» ژنوپولتیک میان بریتانیا و روسیه نامیده شد. 

آن طور که مجتهدزاده توصیف می کند «سستی نداشتن ابتکار سیاسی که مشخصۀ رژیم قاجاری در ایران بود، و امضاء پی در پی قراردادهای پی معنی با فرانسه و روسیه (رقیبان اصلی بریتانیا)» به این حساسیت های استراتژیک دامن زد و جالب آنکه «در قیاس باناتوانی کلی دولت مرکزی ایران… حکومت های مرزداری نقش بزرگی، نه تنها در حفظ سر حدات داشتند، بلکه در بقای خود کشور نیز نقش مؤثری بازی کردند. در حقیقت قدرت و نفوذ آن ها بود که ایران را به سلامت از میان دوران های پر هرج و مرج سیاسی و نشیب و فرازهای تاریخی آن به امروز رسانید»(ص۴۷۲). علاقه مندان تاریخ معاصر ایران می توانند از این کتاب خواندنی نکته ها برگیرند و یرای برخی از پرسش هایشان دربارۀ سیاست خارجی دورۀ قاجار پاسخی بیابند. 

علاقمندان تاریخ معاصر ایران می‌توانند از این کتاب خواندنی نکته‌ها برگیرند و برای برخی از پرسش‌هایشان دربارهٔ سیاست خارجی دورهٔ قاجار پاسخی بیابند.

  • پیروز مجتهدزاده تاریخ معاصر ایران
  • مترجم: حمیدرضا ملک‌محمدی نوری
  • نشر شیرازه، چاپ اول ۱۳۹۸
  • ۵۵۰ نسخه
  • ۵۷۰ صفحهٔ مصور
برای دیدن :

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب شماره ۴

ایـران دخـت ایران دخت

نوشته های مرتبط

آشنایی با کتاب فقط یک داستان

هادی گراوندی

کتاب پنبه، آب و هوا و شتر در ایران دورهٔ اسلامی

هادی گراوندی

تنهاترین نهنگ دنیا

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

هجده − یازده =