۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
سلامت و درمان مجله ایران دخت

آنتوساینوساید-آ

آنتوساینوساید-آ

آنتوساینوساید-آ

نام فارسی : در

آنتوساینوساید-آ

نام انگلیس : در 

ANTHOCYANOSIDE-A

 نام تجاری دارو: در

Difrarel-E, Difrarel-100

گروه دارویی : در

درمان اختلالات عروقی

گروه شیمیایی دارو :در

ترکیب آنتوسیا نوزید و بتا کاروتن

مکانیسم اثر: در

این ماده باعث افزایش مقاومت عروق و کاهش نفوذپذیری آنها می شود.

موارد مصرف : در

کاهش علائم مربوط به نارسائی وریدی -لنفاوی (احساس سنگینی پاها ، پارستزی ،

کرامپ،درد  و ناراحتی در ابتدای دراز کشیدن ، وادم)اختلالات ناشی از شکنندگی مویرگ در پوست

(مثل اکیموز و  پتشی )و در شبکیه و مشیمیه بینائی ،شب کوری

میزان مصرف :

میزان صرف در بالغین ۳تا ۶ قرص در روز و به مدت ۲۰روز می باشد .

چند نکته ی مهم :

۱.در دوران شیردهی از این دارو اجتناب کنید.

۲.دارو را دور از نور نگهداری کنید.

۳.دوره درمان را می توان به مدت نامحدود تکرار کرد.

 

کاهش علائم مربوط به نارسائی وریدی -لنفاوی (احساس سنگینی پاها ، پارستزی ،کرامپ،درد  و ناراحتی در ابتدای دراز کشیدن ، وادم)اختلالات ناشی از شکنندگی مویرگ در پوست(مثل اکیموز و  پتشی )و در شبکیه و مشیمیه بینائی ،شب کوکاهش علائم مربوط به نارسائی وریدی -لنفاوی (احساس سنگینی پاها ، پارستزی کرامپ،درد  و ناراحتی در ابتدای دراز کشیدن ، وادم)اختلالات ناشی از شکنندگی مویرگ در پوست(مثل اکیموز و  پتشی )و در شبکیه و مشیمیه بینائی ،شب کوری قرص

کاهش علائم مربوط به نارسائی وریدی -لنفاوی (احساس سنگینی پاها ، پارستزی ،کرامپ،درد  و ناراحتی در ابتدای دراز کشیدن ، وادم)اختلالات ناشی از شکنندگی مویرگ در پوست(مثل اکیموز و  پتشی )و در شبکیه و مشیمیه بینائی ،شب کوکاهش علائم مربوط به نارسائی وریدی -لنفاوی (احساس سنگینی پاها ، پارستزی کرامپ،درد  و ناراحتی در ابتدای دراز کشیدن ، وادم)اختلالات ناشی از شکنندگی مویرگ در پوست(مثل اکیموز و  پتشی )و در شبکیه و مشیمیه بینائی ،شب کوری کاهش علائم مربوط به نارسائی وریدی -لنفاوی (احساس سنگینی پاها ، پارستزی ،کرامپ،درد  و ناراحتی در ابتدای دراز کشیدن ، وادم)اختلالات ناشی از شکنندگی مویرگ در پوست(مثل اکیموز و  پتشی )و در شبکیه و مشیمیه بینائی ،شب کوکاهش علائم مربوط به نارسائی وریدی -لنفاوی (احساس سنگینی پاها ، پارستزی کرامپ،درد  و ناراحتی در ابتدای دراز کشیدن ، وادم)اختلالات ناشی از شکنندگی مویرگ در پوست(مثل اکیموز و  پتشی )و در شبکیه و مشیمیه بینائی ،شب کوری قرص آنتوساینوساید-آ قرص آنتوساینوساید-آ

نوشته های مرتبط

لباس های اورال یک انتخاب مناسب برای استایل خانم ها

صدیقه مخلوق پور

فکسوفنادین ( Fexofenadine )

هادی گراوندی

پلاسما تراپی چیست ؟

صدیقه مخلوق پور