برای یافتن مناسب ترین سالن ها و کلینیک های زیبایی به ۳ روش زیر می توان اقدام کرد:

  1. پیدا کردن سالن ها و کلینیک های زیبایی تخفیف دار

اگر می خواهید خدمات مورد نظر خود را در سالن ها و کلینیـک های زیبایـی با تخفیف رزرو کنید، طبق تصاویر راهنمای زیر عمل کنید:

 

نحوه یافتن مناسب ترین سالن زیبایی و کلینیک براساس شرایط شما ، سالن زیبایی تخفیف دار ، کلینیک های زیبایی تخفیف دار ، کلینیک زیبایی تخفیف دار

نحوه یافتن مناسب ترین سالن زیبایی و کلینیک براساس شرایط شما ، سالن زیبایی تخفیف دار ، کلینیک های زیبایی تخفیف دار ، کلینیک زیبایی تخفیف دار

بعد از نمایش سالن های تخفیف دار، می توانید کلیه سالن هایی که دارای تخفیف هستند را ببینید و نوبتهای خود را رزرو کنید.

 

۲. پیدا کردن سالن ها و کلینیک های تخفیف دار بر اساس تایم زمانی مورد نظر شما

این گزینه به شما این امکان را می دهد تا بدانید چه سالن ها و کلینیک هایی برای تایم مورد نظر شما، امکان ارایه خدمات را دارند.

نحوه یافتن مناسب ترین سالن زیبایی و کلینیک براساس شرایط شما ، سالن زیبایی تخفیف دار ، کلینیک های زیبایی تخفیف دار ، کلینیک زیبایی تخفیف دار

نحوه یافتن مناسب ترین سالن زیبایی و کلینیک براساس شرایط شما ، سالن زیبایی تخفیف دار ، کلینیک های زیبایی تخفیف دار ، کلینیک زیبایی تخفیف دار

۳. پیدا کردن سالـن ها و کلینیـک های تخفـیف دار بر اساس محدوده مکانی مورد نظر شما

برای پیدا کردن سالنها و کلینیک هایی که در محدوده مکانی مورد نظر شما قرار دارند، همانند گزینه های بالا، پس از اجرای اپلیکیشن ایران دخت، طبق مراحل زیر عمل کنید: