گزارش نوبتهای رزرو شده قبلی شما

 

 شما قادر هستید در هر زمان که تمایل دارید، نوبت های رزرو شده قبلی خود را ببینید.

برای این کار ، در صفحه منو، روی گزینه ی « نوبت های من» کلیک کنید 

با کلیک بروی هر کدام از نوبت های قبلی خود می توانید جزییات آن نوبت را مشاهده نمایید .