نحوه شرکت در مسابقه هفتگی مجله زیبایی و سلامت

ایران دخت هر پنج شنبه راس ساعت ۲۲:۳۰ مسابقه ای را برگزار می کند . این مسابقه پنج سوال تستی است ،که  سوال های آن از قسمت مجله سلامت و زیبایی ایران دخت مطرح می شود.

مسابقه هفتگی ایران دخت پنج دقیقه زمان دارد، بعد از پایان زمان اتمام مسابقه،  یعنی راس ساعت ۲۲:۳۵، برنده این مسابقه اعلام خواهد شد.

برای نحوه ی شرکت در مسابقه ی هفتگی:

یک- روی گزینه ی شرکت در مسابقه کلیک کنید.

دو- در قسمت مسابقه ی هفتگی ، روی گزینه ی ورود به مسابقه کلیک کنید.

سه – در این صفحه شما می توانید منبع سوالات مسابقه ی پیش رو و تاریخ برگزاری آن مسابقه و جایزه و اسپانسر مسابقه را مشاهده کنید.

پنج شنبه ها راس ساعت ده و نیم شب، روی آیکن شروع مسابقه کلیک کنید و وارد مسابقه ی هفتگی جذاب ایران دخت شوید.