لیست برندگان مسابقات هفتگی مجله تخصصی زیبایی و سلامت

ایران دخت هر پنج شنبه راس ساعت ۲۲:۳۰ مسابقه ای را برگزار می کند . این مسابقه پنج سوال تستی است ،که  سوال های آن از قسمت مجله سلامت و زیبایی ایران دخت مطرح می شود.

این مسابقه پنج دقیقه زمان دارد، بعد از پایان زمان اتمام مسابقه،  یعنی راس ساعت ۲۲:۳۵ برنده این مسابقه اعلام خواهد شد.

برای مشاهده ی لیست برندگان مسابقات هفتگی:

۱- روی گزینه ی شرکت در مسابقه کلیک کنید.

 

۲- روی گزینه ی نفرات برتر مسابقات قبل کلیک کنید ، تا لیست نفرات را مشاهده کنید.