معرفی ایران دخت به دوستان: درامدزایی جزئی اما همیشگی

ایران دخت اینجاست تا به شما کمک کند تا یک درآمد جزئی اما همیشگی داشته باشید.

اگر شما اپلیکیشن ایران دخت را برای دوستانتون به اشتراک بگذارید تا باکدمعرف شما، اپلیکیشن ایراندخت را نصب کند، به ازای هرنصبی که با کدمعرف شماانجام گیرد ، دوهزارتومان به کیف پول شما دراپلیکیشن ایراندخت واریز میشود.

۱-روی گزینه ی منو کلیک کنید.

۲-روی  گزینه ی دعوت از دوستان کلیک کنید.

۳-درصفحه باز شده در بالای صفحه کد معرف شما قابل مشاهده است و دوستان شما باید اپلیکیشن ایران دخت را با اینم کد نصب کنند. در پایین صفحه روی گزینه ی دعوت از دوستان کلیک کنید و با به اشتراک گذاری کد معرف خود از طریق شبکه های مجازی از دوستان خود بخواهید تا اپلیکیشن ایران دخت را با کد معرف شما نصب کنند.