مشاهده تایم کاری سالن و کلینیک

 

برای مشاهده تایم کاری سالن ها ( یا کلینیک های ) زیبایی در قسمت منو اپلیکیشن روی گزینه «سالنهای زیبایی » ( یا کلینیکهای زیبایی) کلیک کنید.

 

 

پس از جستجوی سالن ( یا کلینیک ) مورد نظر ، آن را انتخاب کنید.

همانند تصویر زیر روی گزینه « تایم کاری» کلیک کنید.

 

 

به اینصورت شما می توانید تایم کاری سالن مورد نظر خود را مشاهد نمایید و نوبت های خود را طبق این زمان ها بگیرید.