۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ هنر مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

تاریخ هنر روم و اتروسک

تاریخ هنر روم و اتروسک ،  تاریخ هنر روم ، نقاشی رومی ها ، هنر تندیس سازی روم ، معماری رومی ها ، نقاشی رومی ها ، هنر موزاییک رومی ، 

تاریخ هنر روم و اتروسک ، تاریخ هنر روم ، نقاشی رومی ها ، هنر تندیس سازی روم ، تاریخ هنر روم و اتروسک ، معماری رومی ها ، نقاشی رومی ها ، هنر موزاییک رومی ،  تاریخ هنر روم و اتروسک ،  تاریخ هنر روم ، تاریخ هنر روم و اتروسک ، نقاشی رومی ها ، هنر تندیس سازی روم ، معماری رومی ها ، نقاشی رومی ها ، هنر موزاییک رومی ،  تاریخ هنر روم و اتروسک ،  تاریخ هنر روم ، تاریخ هنر روم و اتروسک ، نقاشی رومی ها ، هنر تندیس سازی روم ، معماری رومی ها ، نقاشی رومی ها ، هنر موزاییک رومی ،   تاریخ هنر روم ، نقاشی رومی ها ، هنر تندیس سازی روم ، معماری رومی ها ، نقاشی رومی ها ، هنر موزاییک رومی ،  

 

اتروسک: آنها

اتروسک ها از اقوام ساکن در ناحیه مرکزی ایتالیا (توسکانی امروز) بودند که در اواسط هزاره اول پیش از میلاد دولت شهرهایی را تشکیل داده بودند، بنا به گفته هرودوت مورخ یونانی آنها از لیدی واقع در آناتولی به سرزمین ایتالیا مهاجرت کرده بودند. اتروسک ها با شهرک هایی که یونانی ها و فینیقی ها در سواحل جنوبی ایتالیا برپا کرده بودند، داد و ستد داشتند و با برخورداری از هنر و فرهنگ این دو ملت، فرهنگ شکوفایی را در سده های ششم و پنجم پیش از میلاد پدید آوردند.

درپایان سده ششم پیش از میلاد مردمان ساکن منطقه ای که شهر روم مرکز آن بود، بر علیه اتروسک ها شوریدند و اعلام استقلال کردند و به تدریج بر قلمرو ایشان مسلط شدند و در سده سوم پیش از میلاد قلمرو اتروسک ها به جزئی از قلمرو کشور نو ظهور تبدیل و هنر و فرهنگ اتروسک ها در فرهنگ روم ادغام شد.

هنر اتروسک:  آنها

اتروسک ها در هنر فقط از سرمشق های یونانی استفاده نکرده، بلکه هنر خاص خود را نیز خلق کردند. هنر و معماری آنها ساده و روستایی مآب است، اما برخی از آثار آنها بسیار هنرمندانه ساخته شده اند. نقشه معابد آنها به شکل مربع ساده ای با ایوانی ستون دار و سقفی شیروانی مانند بود که بر روی سکویی نسبتاً  بلند ساخته می شد و بر لبه بام تندیس های از جنس گِل پُخته قرار می دادند تصویر۱.

تاریخ هنر روم و اتروسک ،  تاریخ هنر روم ، نقاشی رومی ها ، هنر تندیس سازی روم ، معماری رومی ها ، نقاشی رومی ها ، هنر موزاییک رومی ، 

از دیگر ویژگی معماری آنها استفاده از تاق های گهواره ای در ورودی شهرها بود که روش ساخت آن را از یونانی ها فراگرفته بودند. این نوع تاق بعداً الگویی برای معماری رومی ها شد تصویر۲. از ابتکارات دیگر آنها، ایجاد خیابان های عمود بر هم بود. آنها

تاریخ هنر روم و اتروسک ،  تاریخ هنر روم ، نقاشی رومی ها ، هنر تندیس سازی روم ، معماری رومی ها ، نقاشی رومی ها ، هنر موزاییک رومی ، 

 

در تدفین از هنر تندیس سازی استفاده می کردند و تابوت ها را به شکل نیمکت و از گل پُخته می ساختند و تندیس متوفی را روی آنها قرار می دادند و سپس آنها را رنگ آمیزی می کردند. یکی از آنها تندیس دلنشین زن و شوهری است که نگاهی شاد، سر زنده و امیدوارانه از زندگی در دنیای پس از مرگ دارند تصویر۳ .

تاریخ هنر روم و اتروسک ،  تاریخ هنر روم ، نقاشی رومی ها ، هنر تندیس سازی روم ، معماری رومی ها ، نقاشی رومی ها ، هنر موزاییک رومی ، 

مقابر آنها به شکل اتاق و دارای تاقچه هایی در پیرامون بود، سطوح بین تاقچه ها را با نقاشیهایی بسیار طبیعت گرایانه تزیین و شور و نشاط زندگی روزمره را در آنها منعکس می کردند. تندیس سفالی رنگ آمیزی شده آپولون از آثار برجسته تندیس سازی اتروسک ها است که شکوه این خدای قهرمان را به خوبی نشان می دهد تصویر۴.

تاریخ هنر روم و اتروسک ،  تاریخ هنر روم ، نقاشی رومی ها ، هنر تندیس سازی روم ، معماری رومی ها ، نقاشی رومی ها ، هنر موزاییک رومی ، 

 

اتروسک ها در ساخت تندیس و اشیای مفرغی نیز توانا بودند که نمونه مشهور آن، تندیس مفرغی ماده گرگی است که به عنوان نماد شهر روم شناخته شده است، هنرمند به خوبی خشم و سرکشی را در چهره این گرگ نشان داده است تصویر۵. تا پیش از سده پنجم پیش از میلاد، تندیس سازی اتروسک ها نشان دهنده شخصیت های واقعی نبود اما تحت تأثیر دوره کلاسیک یونان، این ویژگی را به دست آورد.

تاریخ هنر روم و اتروسک ،  تاریخ هنر روم ، نقاشی رومی ها ، هنر تندیس سازی روم ، معماری رومی ها ، نقاشی رومی ها ، هنر موزاییک رومی ، 

تاریخ و سرزمین روم: آنها

رومی ها  از اقوام لاتین بودند که در حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد از اروپای شرقی به بخش رومی مرکزی ایتالیا کوچ کرده بودند. آنها در آغاز به صورت دولت شهری تابع اتروسک بودند، اما در حدود سده ششم پیش از میلاد، ابتدا بر اتروسک ها و سپس بر بخش هایی از اروپا، آسیای صغیر (ترکیه) و شمال افریقا مسلط شدند و کم کم تمام این نواحی به نام امپراطوری روم شناخته شد و حکومت آنها تا سده پنجم میلادی دوام داشت. رومـی هـا از اتروسک ها و یونـانی ها تمـدن شهری را آمـوختنـد و هنـر معمـاری، شهرسازی و تندیس سازی و نقاشی این دو قوم نقشی تعیین کننده در شکل گیری هنر آنها داشت. رومی ها هم در سواحل ایتالیا شهرک هایی ساخته بودند و از طریق این شهرک ها با فرهنگ و هنر یونان آشنا و به آن ارج نهاده و از آن ستایش می کردند.

 

رومی ها نه تنها هنرمندان و آثار هنری یونان را به کشور خود منتقل می کردند، بلکه از آثار آنها کپی های فراوان تولید می کردند. با وجود شباهت ظاهری هنر رومی با هنر یونانی، اما از آن متمایز است. رومی ها مردمی واقعگرا، خرد پیشه، عملگرا و آینده نگر بودند و در جذب هنر دیگر ملل نیز تعصب نداشتند. آنها فرهنگ و هنر اتروسک و ملت های مختلفی چون ایران، میانرودان، سوریه و مصر را نیز جذب کردند که نمونه آن پذیرش آئین ایرانی ایزد مهر و ساخت معابد مهری در نقاط مختلف اروپا بود تصویر ۶. بدین ترتیب رومی ها هنر ملل مختلف را به خوبی با هم هماهنگ کرده و هنر خاص خود را پدید آوردند. 

 

 

هنر روم: آنها

معماری: آنها

عالی ترین هنر رومیان معماری است که در شکلی با شکوه وعظیم ظاهر شد. معماری آنها براساس راه و رسم زندگی آنها بود. آنها در ساخت معابد، بناهای عمومی، حمام های پرتجمل تصویر۷ ،استادیوم، میدان، بازار، کاخ،طاق نصرت، آمفی تئاتر، خانه های شخصی (ویلا)، جاده، پل و آبراه توانا بودند.

تاریخ هنر روم و اتروسک ،  تاریخ هنر روم ، نقاشی رومی ها ، هنر تندیس سازی روم ، معماری رومی ها ، نقاشی رومی ها ، هنر موزاییک رومی ، 

قدیمی ترین بنای آنها معبد فورتُونا در شهر رم است که ستون های آن یونانی،  سکوی بلند آن اتروسک و فضای داخلی آن وسیع است تصویر ۸.

تاریخ هنر روم و اتروسک ،  تاریخ هنر روم ، نقاشی رومی ها ، هنر تندیس سازی روم ، معماری رومی ها ، نقاشی رومی ها ، هنر موزاییک رومی ، 

فضای داخلی این معابد شامل هشتی ورودی، تالار مرکزی و گنج خانه است. در این معابد تندیس خدایان نگهداری می شد.  نوع دیگری از معابد آنها معبد سیبیل است که طرح مدور آن از کلبه های گِرد روستایی روم و پلکان و نمای زیبای آن از معماری یونان الهام گرفته است. این بنا کم کم سرمشقی برای ساخت معابد گِرد شد تصویر ۹.

معبد پانتئون (معبد همه خدایان) یکی از باشکوه ترین و عظیمترین بناهایی است که بنای اصلی

آن به صورت مدور و گنبد دار ساخته شده و ورودی آن دارای رواقی ستون دار است تصویر۱۰.

رومی ها روش ایجاد دیوار با بتن و نماسازی با آجر، گچ و سنگ های نازک را از شرقی ها

فرا گرفتند و قادر شدند بناهای عظیم خود را با سرعت و ارزان به انجام برسانند.

از دیگر ابتکارهای آنها استفاده از تاق های گهواره ای یا قوسی در ورودی ها، پنجره ها و پنجره نماها

و پل ها و آبراه ها بود که آن هم ریشه شرقی داشت تصویر۱۱.

یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری رومی، ساختمان کولوسئوم (آمفی تئاتر یا تماشاخانه) سرگشاده شهر روم است تصویر ۱۲.

از ابتکارات دیگر معماری، ساخت تالارهای دراز برای افزایش گنجایش جمعیت در معابد است.

از دیگر مشخصه های معماری رومی ساخت تاق نصرت های یک یا سه دهانه بود که معمولاً

آنها را برای تجلیل از امپراتوران پیروز در جنگ ها می ساختند تصویر ۱۳.

تندیس سازی:  آنها

تنـدیس سازان بیشتر در زمینه نقش برجسته و تک چهره فعال بودند و برای ساخت تندیس های

تمام قد اغلب مدل های یونانی را کپی می کردند. مهمترین دستاورد آنها واقع نمایی در تک

چهره ها بود، از این رو آنها کمتر به صورتگری آرمانی یونانی ها توجه نشان می دادند.

در تندیس سازی واقع گرایانه رومی، بازنمایی بدن نسبت به چهره، اهمیت کمتری داشت و

غالباً تابع نمونه های ثابت و یکسان بود.

البته این شیوه همواره مطلوب همه دولت مردان نبود، به طور مثال در زمان یکی از امپراتورهای

روم اُکتاوین، سبکی ترکیبی شکل گرفت که هدف آن ارائه تمثالی خیال انگیز و آرمانگرایی

آرمانی از فرد معین بود تصویر ۱۴ .

به عبارتی هر امپراتور سلیقه خود را اعمال می کرد، بعضی طالب آرمانگرایی (کلاسیک) یونانی و

برخی طالب واقعگرایی دقیق بودند تصویر ۱۵.

نقوش برجسته: 

نقوش برجسته روی سنگ به دو گروه گزارشی (روایتی) و تدفینی تقسیم می شوند.

یونانی ها در ثبت وقایع از اساطیر سود می بردند، اما رومی ها برخلاف یونانی ها علاقه زیادی

به مستندسازی و ثبت رویدادهای واقعی داشتند. البته رومی ها نیز در بعضی مواقع بی میل

نبودند که عناصر تمثیلی و واقعی را با هم درآمیزند تصویر ۱۶ .

رومی ها مانند آشوری ها (ن.ک. به: میانرودان)، در نقوش برجسته گزارشی یا روایتی، رویدادهای مختلف را در صحنه های دنبال هم قرار می دادند. آنها بر روی لوحه های سنگی روی قبرها و تابوت های بزرگ سنگی مکعب شکل، اقدام به حجاری می کردند.

در این حجاری ها، صحنه های زندگی روزمره و اساطیری، نوشته، علائم، نشانه ها  و نقوش گیاهی و جانوری نقش می شد.

نقاشی: آنها

رومی ها در نقاشی نیز مانند تندیس سازی به تلفیق آرمانگرایی و واقع گرایی پرداختند. آنها حتی گاه مضمون های اساطیری را با برداشتی واقع گرایانه به تصویر می کشیدند.

آنان قواعد پرسپکتیو علمی را نمیدانستند ولی بدون به کار بردن آن، مسائلی چون کوچک نمایی

نقش افراد و اشیاء و  جَونمایی در فضا را با مهارت کامل حل می کردند.

آنها مضامینی چون صحنه های اساطیری (داستانی)، زندگی روزمره، طبیعت بیجان تصویر ۱۷،

صحنه های بازی، مناظر معماری، باغ ها پُرگل وگیاه تصویر ۱۸ و صحنه های طنز و درام را به

تصویر می کشیدند.

به طور کلی، اگر چه نقاشی رومی در زمره بهترین هنرهای جهان به شمار نمی آید،

اما به لحاظ حفظ و تکمیل سنت های باستانی و انتقال آن به دنیای تجلی مسیحیت

از اهمیتی خاص در تاریخ هنر غرب برخوردار است.

بیشترین آثار نقاشی آنها از شهرهای پُمپی و هرکولانیوم در کاوش های باستان شناسی سده هیجدهم میلادی کشف شده است.

موزاییک:

هنر موزاییک نوعی هنر معّرق با سنگ های الوان کوچک برای تزئین سطوح معماری است

که ریشه آن به خاورمیانه می رسد.

یونانی ها و سپس رومی ها از موزاییک برای زیباسازی کف بناها استفاده می کردند اما به

تدریج انواع مضامین با کارکردی نقاشی گونه در دیگر بخش های ساختمان نیز به کار گرفته

شد و اعتباری در حد نقاشی کسب کرد تصویر ۱۹.

 

برای دیدن:

ایران دخت 

نوشته های مرتبط

آشنایی با هنر قرن بیستم

هادی گراوندی

کتاب دومین بهار و جزیره

هادی گراوندی

آشنایی با تاریخ هنر چین

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

سه + 9 =