۲۵ فروردین ۱۴۰۳
سلامت و درمان مجله ایران دخت

نمک متعادل شده ( BALANCED SALT )

نمک متعادل شده ( BALANCED SALT )

نمک متعادل شده ( BALANCED SALT )

نام فارسی : نمک متعادل شده 

نام انگلیسی : ‎BALANCED SALT

نام تجاری : B . S . S 

طبقه بندی دارویی : الکترولیت 

طبقه بندی درمانی  : محلول شست و شوی چشم

شکل دارویی : محلول چشمی 

موارد مصرف :

شستشوی چشم حین عمل جراحی مثل آب مروارید (کاتاراکت)

میزان مصرف : 

بر اساس نیاز و تشخیص پزشک

موارد منع مصرف :

تزریق یا انفوزیون وریدی آن ممنوع است .

عوارض جانبی :

 التهاب و تاول قرنیه چشم , کدورت قرنیه چشم

نکته ضروری :

پرستار می بایست سالم بودن ظرف دارو و تاریخ انقضاء و شفاف بودن آن را کنترل کند.

آموزش :

پس از مصرف دارو را دور بریزید.

شرایط نگهداری :

در دمای ۸ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

 

برای مطالب قبل اینجا کلیک کنید .

S

 

نمک متعادل شده ( BALANCED SALT )

پرستار می بایست سالم چشم بودن ظرف دارو و تاریخ انقضاء و شفاف بودن آن را کنترل کند.پرستار می بایست سالم بودن ظرف دارو و تاریخ انقضاء و شفاف بودن آن را کنترل کند.پرستار می بایست سالم بودن ظرف دارو و تاریخ انقضاء و شفاف بودن آن را کنترل کند.

پرستار می بایست چشم سالم بودن ظرف دارو و تاریخ انقضاء و شفاف بودن آن را کنترل کند.پرستار می بایست سالم بودن ظرف دارو و تاریخ انقضاء و شفاف بودن آن را کنترل کند.پرستار می بایست سالم بودن ظرف دارو و تاریخ انقضاء و شفاف بودن آن را کنترل کند.

پرستار چشم می بایست سالم بودن ظرف دارو و تاریخ انقضاء و شفاف بودن آن را کنترل کند.پرستار می بایست سالم بودن ظرف دارو و تاریخ انقضاء و شفاف بودن آن را کنترل کند.پرستار می بایست سالم بودن ظرف دارو و تاریخ انقضاء و شفاف بودن آن را کنترل کند.

چشم پرستار می بایست سالم بودن ظرف دارو و تاریخ انقضاء و شفاف بودن آن را کنترل کند.پرستار می بایست سالم بودن ظرف دارو و تاریخ انقضاء و شفاف بودن آن را کنترل کند.پرستار می بایست سالم بودن ظرف دارو و تاریخ انقضاء و شفاف بودن آن را کنترل کند.

نوشته های مرتبط

بتاکسولول ( Betaxolol )

هادی گراوندی

ویژگی یک پودر فیکس مرغوب و نحوه ی استفاده از آن

مدیر محتوا

مضرات استفاده از صابون برای شست و شوی پوست

مدیر محتوا