۴ خرداد ۱۴۰۳
آشنایی با اساتید موسیقی ایران آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با زندگی نامه عارف قزوینی

آشنایی با زندگی نامه عارف قزوینی

آشنایی با زندگی نامه عارف قزوینی ، بیوگرافی عارف قزوینی ، اشعار ملی و میهنی عارف قزوینی ، اشعار ملی و میهنی عارف قزوینی ، ترانه های عارف قزوینی ، ترانه های عارف قزوینی ، ایراندخت  

بیوگرافی عارف قزوینی: ایراندخت 

آشنایی با زندگی نامه عارف قزوینی ، بیوگرافی عارف قزوینی ، اشعار ملی و میهنی عارف قزوینی ، اشعار ملی و میهنی عارف قزوینی ، ترانه های عارف قزوینی ، ترانه های عارف قزوینی ، ایراندخت  

آشنایی با زندگی نامه عارف قزوینی ، بیوگرافی عارف قزوینی : باید گفت که برای سال تولد عارف قزوینی دو روایت وجود دارد؛ یک نقل قول تولد او را ۱۲۵۹ و نقل قول دیگر سال ۱۲۶۰ ذکر می کند. در روی سنگ مزار عارف در همدان ، تاریخ وفات او  ۱۳۱۲ شمسی آمده است.

در سال ۱۳۰۰ هجری قمری یا کمی پیش از آن در قزوین متولد شد، چایکین خاور شناس روسی تولد عارف را سال ۱۲۹۵ هـ .ق. و محمد هزار ، دوست عارف و نویسنده ی “عارف نامه هزار” در حدود ۱۲۹۷ می داند. ایراندخت  

پس از شیدا برترین چهرۀ ترانه سرایی در تاریخ جدید ترانه سرایی ایران است. مبتکر ترانه های ملی و میهنی است. در ساختن آهنگ چیره دست تر از شاعری است و اگر صرفاً شعر او را در نظر بگیریم و روح شعر عارف قزوینی یعنی وطن پرستی را کنار بگذاریم شعرش تا حدی ضعیف است و کلمات را به ناگزیر در یک سیلاب چند بار تکرار می کند در حالی که می توانست به جای این تکرار سیلاب ها، کلمه بگذارد مانند: ایراندخت 

بماندیم و مستقل شد ارمنستان (منستان، منستان، منستان) شد ارمنستان

زیر دست شد زیر دست زیر دستان (دستان، دستان) شد زیر دستان

 

این تکرار سیلاب ها برای پر کردن آهنگ بوده است. [ادبا در فن شعر به طور کلی شعر را حشو می نامند که بر دو نوع است: الف ملیح (نمکین)، ب قبیح]. ایراندخت 

به طور کلی شعر عارف قزوینی یک دست با آهنگ جلو نمی رود و از کلمات جانم، عزیزم و از این قبیل که سیلاب پر کن هستند به شدت استفاده کرده است.

اما تمامی این ها از ارزش کار عارف قزوینی نمی کاهد و به جا آن است که به هنگام اجرای جدید ، تا حدی که به کار او لطمه نزند این ترانه تصحیح شود.

اگر خواننده کلمه ی “شورها” و کمی کلمه شاه ناز” را بکشد و ترانه را به صورت تصحیح شده

بخواند چنان که آهنگ عوض نشود شعر عارف نه  تنها آسیب نمی بیند بله بهتر از کار درمی آید. ایراندخت 

عارف قزوینی که هزاران پردۀ ننگین و شرم آور دوره استبداد به چشم خود دیده بود از همان

ابتدای جنبش آزادی به سوی مشروطه خواهان روی آورد و استعداد نادر خود را وقف آزادی

و انقلاب کرد. ایراندخت 

برای دیدن:

ایران دخت

نوشته های مرتبط

بوف کور

هادی گراوندی

کتاب نیچه زندگی به منزله ادبیات

هادی گراوندی

کتاب ما و جهان اساطیری

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

2 + نوزده =