۸ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه قاجار

کتاب روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه قاجار ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفـی کتاب

کتاب روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه قاجار ، روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه قاجار ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفـی کتاب ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفـی کتاب ، ایراندخت ،ف ایراندخت 

روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه قاجار: ایراندخت

کتاب روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه قاجار ، شاهی که شکارکردی همه عمر، یاداشت خاطرات ناصرالدین شاه، از منابع دست اول تاریخ اجتماعی دورۀ قاجار، و نمای نزدیک از زندگی شاهی است که نیم قرن بر ایران حکم راند.  ایراندخت

ناصرالدین شاه علاقهٔ زیادی به نوشتن خاطرات و یادداشت ‌های سفر داشت. میراث مکتوب بزرگی از این شاه فرهنگ دوست باقی مانده است. او از اوان جوانی تا روز آخر عمرش خاطرات نوشت؛ گاهی روزنامهٔ خاطراتش را خود می‌نوشت و گاهی املا می‌ کرد و دیگران می ‌نوشتند. ایراندخت

یک تفریح او بازخوانی خاطراتش بود. یادداشت‌ها و خاطرات ناصرالدین شاه حقیقتاً ارزشمند است. این نوشته‌ ها از منابع مهم برای نوشتن تاریخ اجتماعی آن عصر است و پنجره‌ای است برای شناخت دقیق شخصیت و روحیات شاهی که نیم قرن بر ایران حکم راند.

اگر چه روش شاه چنین بود که چندان از مسائل سیاسی نمی‌نوشت، اما مورخ تیزبین از بین السطور این خاطرات و تطبیق مطاوی آن با منابع دیگر نکات مهمی استنباط می‌کنداین یادداشت‌ها همچنین تصویری زنده و روشن از زندگی دربار شاهی عرضه می‌کند؛ ازجمله مناسبات شاه با زنانش را به‌ خوبی نشان می‌دهد. ایراندخت

عجیب است که شاه خصوصی‌ترین روابطش با همسرانش را نوشته است. یکی دیگر از ویژگی‌های یادداشت‌های ناصرالدین شاه معلوماتی است که او از نوکران و کلفت‌ ها و خواجه‌ سرایان و کنیزان و غلام‌ بچه‌ها و عملهٔ طرب و عملهٔ خلوت و… می‌دهد.

عجیب است که هیچ ضنّتی ندارد از نوشتن امور پیش پا افتادهٔ زندگی این گمنامان؛ از شادی و غم و مرگ و عروسی و بیماری و فساد و بازی و حتی بوی عرق تن اینان. انگار نگریستن و ای بسا آمیختن با زندگی این فرودینان، عیش شاه عشرت جو را رونق می ‌بخشیده و یا شاید ملال زندگی سلطان مستبد و تنها را کمرنگ‌تر می‌ کرده است.

  • روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه قاجار
  • به کوشش مجید عبد امین
  • انتشارات دکتر محمود افشار، چاپ اول ۱۳۹۷
  • شمارگان: ۱۱۰۰
  • ۸۲۱ صفحه

ایراندخت

ایراندخت

برای دیدن:  ایراندخت

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید. ایراندخت

ایـران دخــت

نوشته های مرتبط

آشنایی با زندگی نامه آن آرچر

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب آزادی حیوانات

هادی گراوندی

فیلم جدایی Separation 2021

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

بیست − 2 =