۲۴ فروردین ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب وزن های شعر فارسی

کتاب وزن های شعر فارسی ، ایراندخت

آشنایی با کتاب وزن های شعر فارسی  ، کتاب وزن های شعر فارسی فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب  ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ،  ایراندخت ، ایراندخت ، ابوالحسن نجفی 

کتاب وزن های شعر فارسی :

آشنایی با کتاب وزن های شعر فارسی ، ابوالحسن نجفی ، پیش از انتشار کتاب حاضر، در برخی آثار خود به تفصیل دربارۀ طبقه بندی های گوناگونی که برای وزن های شعر فارسی وجود دارد بحث کرده بود و ضمن بر شمردن ایراد های هر یک از آن طبقه بندی ها ، نکاتی را هم به اختصار دربارۀ طبقه بندی خودش متذکر شده بود.

نجفی در کتاب حاضر، که شامل شرح کامل طبقه‌بندی‌اش از وزن ‌های شعر فارسی است، از هیچ زحافی برای اشتقاق و طبقه‌بندی وزن ‌های مطبوع استفاده نکرده ‌‌‌است. چنان‌ که خواهیم دید، او در این کتاب با ادامهٔ راه خانلری، توصیفی از طبقه‌بندی وزن‌ های شعر فارسی به دست می‌دهد که کاملاً مستقل از عروض عرب است.

اگر نجفی در شیوهٔ تقطیع خود توانست پای زحافات نوع نخست را از حوزهٔ مطالعات وزن شعر کوتاه کند، در این کتاب می‌کوشد پای زحافات نوع دوم را هم از این حوزه ببرد و عروضی مستقل برای شعر فارسی عرضه بدارد.

  • ابوالحسن نجفی
  • به همت امید طبیب‌زاده
  • انتشارات نیلوفر، چاپ اول ۱۳۹۷
  • شمارگان : ۷۰۰
  • ۴۹۶ صفحه   

 

برای دیدن: نجفی

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید. نجفی 

ایران دخت

نوشته های مرتبط

آشنایی با کتاب آزادی حیوانات

هادی گراوندی

کتاب جمعیت نسوان وطن خواه ایران

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب ایرانیان

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

هشت − چهار =