۱۱ مهر ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب زبان باز

آشنایی با کتاب زبان باز ، آشنایی با کتاب زبان باز ، داریوش آشوری ، کتاب خوب بخوانیم ، معرفی کتاب خوب ، ایراندخت ، ایران دخت ، آشنایی با کتاب زبان باز ، آشنایی با کتاب زبان باز ، داریوش آشوری ، کتاب خوب بخوانیم ، معرفی کتاب خوب ، ایراندخت ، ایران دخت ، 

آشنایی با کتاب زبان باز ، آشنایی با کتاب زبان باز ، داریوش آشوری ، کتاب خوب بخوانیم ، معرفی کتاب خوب ، ایراندخت ، ایران دخت ، آشنایی با کتاب زبان باز ، آشنایی با کتاب زبان باز ، داریوش آشوری ، کتاب خوب بخوانیم ، معرفی کتاب خوب ، ایراندخت ، ایران دخت ، 

کتاب زبان باز:

حدود شش دهه است که داریوش آشوری به اندیشه‌ورزی در عرصه‌های گوناگون فلسفه و اجتماع و زبان مشغول بوده است. از کارنامۀ پژوهشی او چنین برمی‌آید که تفکر دربارۀ زبان و مدرنیت و زبان فارسی ازجمله دلبستگی‌های ویژۀ اوست. 

داریوش آشوری در زبان باز در بستر چنین بحث‌هایی، در کنار مسائل بسیار مهم دیگر، به نقد و بررسی سه فرهنگستان ایران و سیاست‌های زبانی‌شان نیز می‌پردازد و درنهایت کارِ فرهنگستان امروز را دنبالۀ کارهای فرهنگستان دوم و دایرهالمعارف فارسی برآورد می‌کند. 

آشوری بسیاری نکته‌های نظرورزانۀ دیگر را با نثری روشن و استوار و البته سبک‌دار و گاه دلکش و هنرورزانه شرح می‌کند و وامی‌کاود و کتابی بس خواندنی و تفکربرانگیز عرضه می‌کند. 

  • داریوش آشوری
  • نشر مرکز، چاپ اول ۱۳۹۶
  • ۸۰۰ نسخه
  • ۲۰۷ صفحه
برای دیدن: 

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب  

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید. 

ایران دخت

نوشته های مرتبط

گروه موسیقی تکسیم تریو ( Taksim Trio )

هادی گراوندی

کتاب وقایع کلاغیه

هادی گراوندی

آشنایی با ساز نی

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

یک × پنج =