۸ اسفند ۱۴۰۲

برترین ها

برترین ها ، برترین سالنهای زیبایی ، سالنهای زیبایی ،  بهترین سالن هایی زیبایی ، بهترین آرایشگاه های زنانه ، بهترین سالن زیبایی ، بهترین آرایشگاه زنانه ،

ایران دخت اصنافی را که مورد پوشش قرار داده است طبقه بندی نموده و ماهیانه برتریـن های هر طبقه را به همگان معرفی خواهد کرد. ایراندخت

بعنوان مثال در بخش سالن های زیبایی، رتبه بندی سالن ها بر اساس پارامترهای مختلفی انجام می گردد که مهم ترین و اثربخش ترین آن، نظرسنجی کاربران و مشتریان درباره آن سالن ها است. مخصوصاً مشتریانی که خدمات خود را در آن سالن ها انجام داده باشند. ایراندخت

از جمله پارامترهای مهم در نظرسنجی کاربران نسبت به یک سالن زیبایی به موارد زیر می توان اشاره کرد:

 • رفتار و طرز برخورد پرسنل
 • سیستم نوبت دهی و رعایت نوبت
 • کیفیت خدمات
 • شیک و مرتب بودن سالن
 • خوش بو بودن سالن
 • نظم در کار
 • هزینه و تعرفه های منصفانه
 • کیفیت مواد آرایشی بهداشتی
 • رعایت نکات بهداشتی
 • مجهز بودن سالن
 • تعامل و همکاری پرسنل سالن
اخبار برترین ها

آمار نهایی نظرسنجی برترین تتوکار سال ۹۹

مدیر محتوا
، ایران دخت ، آمار نهایی نظرسنجی برترین تتوکار سال ۹۹ ، آمار نهایی نظرسنجی برترین تتوکار سال ۹۹ ، آمار لحظه ای نظرسنجی برترین تتوکار سال ، ایراندخت  آخرین بروزرسانی: ۲۹ آذر ماه ۹۹ – ساعت ۰۹:۰۰ایرندخت تاریخ برگزاری فینال و انتخاب برترین تتوکار از بین ۶ نفر اعلام
برترین ها

آمار نهایی نظرسنجی برترین میکاپ آرتیست سال ۹۹

مدیر محتوا
آمار نهایی نظرسنجی برترین میکاپ آرتیست سال ۹۹ ، ایران دخت ، ایراندخت ، ایراندخت  آخرین بروزرسانی: ۲۲ آذر ماه ۹۹ – ساعت ۰۹:۰۰ایرندخت تاریخ برگزاری فینال و انتخاب برترین میکاپ آرتیست از بین ۵ نفر اعلام شده: ۱۵ بهمن ماه ۹۹ آمار نهایی فینالیست های نظرسنجی برترین میکاپ آرتیست
برترین ها

آمار نهایی نظرسنجی برترین رنگ کار سال ۹۹

مدیر محتوا
آمار نهایی نظرسنجی برترین رنگ کار سال ۹۹ ، ایران دخت ، ایراندخت ، ایراندخت  آخرین بروزرسانی: ۱۵ آذر ماه ۹۹ – ساعت ۰۹:۰۰ایرندخت تاریخ برگزاری فینال و انتخاب برترین رنگ کار از بین ۵ نفر اعلام شده: ۱۵ بهمن ماه ۹۹ آمار نهایی فینالیست های نظرسنجی برترین رنگ کار
برترین ها

آمار نهایی نظرسنجی برترین مژه کار سال ۹۹

مدیر محتوا
آمار نهایی نظرسنجی برترین مژه کار سال ۹۹ ، ایران دخت ، ایراندخت ، ایراندخت  آخرین بروزرسانی: هشتم آذر ماه ۹۹ – ساعت ۰۹:۰۰ایرندخت تاریخ برگزاری فینال و انتخاب برترین مژه کار از بین ۵ نفر اعلام شده: ۱۵ بهمن ماه ۹۹ آمار نهایی فینالیست های نظرسنجی برترین مژه کار
برترین ها

آمار نهایی نظرسنجی برترین شینیون کار سال ۹۹

مدیر محتوا
آمار نهایی نظرسنجی برترین شینیون کار سال ۹۹ ، ایران دخت ، ایراندخت ، ایراندخت  آخرین بروزرسانی: اول آذر ماه ۹۹ – ساعت ۰۹:۰۰ایرندخت تاریخ برگزاری فینال و انتخاب برترین شینیون کار از بین ۵ نفر اعلام شده: ۱۵ بهمن ماه ۹۹ آمار نهایی فینالیست های نظرسنجی برترین شینیون کار
برترین ها

آمار نهایی نظرسنجی برترین ناخن کار سال ۹۹

مدیر محتوا
آمار نهایی نظرسنجی برترین ناخن ، برترین ناخن کار  ، بهترین ناخن کار ، بهترین ناخن کار  آخرین بروزرسانی: ۲۳ آبان ۹۹ – ساعت ۲۱:۰۰ایرندخت تاریخ برگزاری فینال و انتخاب برترین ناخنکار از بین ۵ نفر اعلام شده: ۱۵ بهمن ماه ۹۹ آمار نهایی فینالیست های نظرسنجی برترین ناخن کار
اخبار داغ برترین ها

انتخاب برترین سالن های زیبایی و پرسنل سال ۹۹

مدیر محتوا
انتخاب برترین سالن های زیبایی و پرسنل سال ۹۹ ، سالن زیبایی ، سالن های زیبایی ، انتخاب برترین سالن های زیبایی و پرسنل سال ۹۹ ، سالنهای زیبایی ، بهترین ناخن کار ، سالنهای زیبایی ایران دخت برگزار می کند:ایراندخت  همایش تقدیر از پرسنل و سالن های زیبایی برتر
برترین ها

تقدیر از سالن زیبایی پریزاد _ سالن برتر شهریور۹۹

مدیر محتوا
تقدیر از سالن زیبایی پریزاد _ سالن برتر شهریور۹۹ ، سالن زیبایی پریزاد ، بهترین سالن زیبایی ، سالن زیبایی پریزاد کرمانشاه ، آرایشگاه زنانه پریزاد ، زیبا سرای پریزاد ، سالن زیبایی پریزاد ، بهترین سالن زیبایی ،آرایشگاه زنانه پریزاد ، زیبا سرای پریزاد  ، سالن زیبایی پریزاد کرمانشاه 
برترین ها

تقدیر از سالن زیبایی ویوا – سالن برتر اردیبهشت ۹۹

irandokht admin
تقدیر از سالن زیبایی ویوا – سالن برتر اردیبهشت ۹۹ ، سالن زیبایی ویوا کرمانشاه ، آرایشگاه زنانه ویوا ، زیبا سرای ویوا ، عروس سرا ویوا ، سالن زیبایی ویوا کرمانشاه ، آرایشگاه زنانه ویوا ، زیبا سرای ویوا ، عروس سرا ویوا    تقدیر از سالن زیبایی ویوا
برترین ها

تقدیر از سالن زیبایی ویوا – سالن برتر فروردین ۹۹

irandokht admin
تقدیر از سالن زیبایی ویوا – سالن برتر فروردین ۹۹ ، آرایشگاه های زنانه  ، آرایشگاه زنانه ویوا ، بهترین سالن زیبایی کرمانشاه ، آرایشگاه های زنانه ، بهترین سالن زیبایی کرمانشاه ،    تقدیر از سالن زیبایی ویوا – سالن برتر فروردین ماه ۹۹   سالن زیبایی ویـوا، با