۸ اسفند ۱۴۰۲

آموزش موسیقی

فرهنگ و هویت موسیقی ، آمـوزش موسیـقی آنلاین ، آموزش موسیقی رایگان ، شناخت درست موسیقی ، ایراندخت ، آمـوزش موسیـقی آنلاین ، آموزش موسیقی رایگان ، ایراندخت ، 

نیاز به آسیب شناسی آمـوزش موسیـقی از آن جهت حائز اهمیت است که در سال های اخیر، موسیقـی مورد توجه خاص اقشار مختلف مردم کشور قرار گرفته و علاقه به فراگیری آن نیز روز به روز گسترش می یابد. بنابراین بهتر است که با شناخت درست موسیقی و تدوین شیوه های صحیح آموزشـی، این اشتیاق تبدیل به درک و عمیق تر و جدی تر شود.

همچنین کمیت و کیفیت اجرای موسیقی را ارتقا بخشد و مانع از رشد سلیقه های سطحی و عامه پسند شود. چرا که آمـوزش موسیقـی رابطه تنگاتنگی با تعیین فرهنگ و هویت موسیقی دارد.

آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

بهداشت حنجره در آواز

هادی گراوندی
بهداشت حنجره در آواز آناتومی و فیزیو لوژی دستگاه تنفس: تنفس فرآیندی است که از طریق آن، بدن برای تولید انژی، اکسیژن کسب می کند و دی اکسید کربن را دفع می کند. هوا از طریق بینی یا دهان وارد شده و از طریق نای (لوله هوا) به طرف نایژه
آموزش آواز آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

ردیف آوازی موسیقی ایرانی

هادی گراوندی
ردیف آوازی موسیقی ایرانی ، ردیف موسیقی ایران و تاریخچه ردیف ، دستگاه های موسیقی ایران ، ردیف آوازی ایران ، ردیف آوازی ، ردیف آوازی ایران ،    ردیف موسیقی ایران و تاریخچه ردیف: ردیف آوازی موسیقی ایرانی ، ردیف موسیقی ایران و تاریخچه ردیف ، دستگاه های موسیقی