۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

ایراندخت ، مجله فرهنگ و هنر ایران دخت ، مجله فرهنگ و هنر ایران دخت ، فیلم خوب ، کتاب خوب ، آموزش آواز ، فیلم خوب ، کتاب خوب ، آموزش موسیقی ، آموزش آواز ،  ، آموزش موسیقی  ، 

همواره تعاریف گوناگون ، گاهی ساده و گاهی پیچیده از مفهوم هنر ارائه شده است. اما نقطه آغازین آن را در تاریخ بشریت می توان در بدوی ترین اقوام یافت و آن هنگامی است که انسان نیازهای اولیه خویش را برآورده ساخته و به فراغ بال نسبی رسیده است. انسان همواره در اختراع وسایل و ابزار در ابتدا تنها به کاربرد و کارایی آن توجه داشته و پس از ساخت و به کارگیری اندک اندک به زیبا تر کردن آن پرداخته است علاقه به هنر ذهن انسان را تلطیف می کند تا با تمرکز بر خلق اثر، او را از خود به در کند و زمان و زمانه را برای چندی از یاد ببرد.

از خود و زمانه فاصله گرفتن فرصتی را مهیا می کند تا فرد به دور از هیجانات و آسیب هایی که بر چهره روحی خود داشته لحظه ای اندیشه ناب را بچشد تا لذت این مزه کردن هدفی باشد برای ادامه مسیر زندگی با زیبایی های هنری. در بررسی دوره های زمانی تاریخ متوجه می شویم که هنر و جامعه ارتباطی تنگاتنگ و دو سویه داشته اند . هنر اثر بسزایی بر ارتقاء سطح کیفی و در رشد فكری فرهنگی اجتماعی و حتی اقتصادی جامعه خواهد گذاشت. هـنر تعیین کنندۀ تحولات جوامع است و به آنها شكل می دهد و متقابلا سیاست های دولت ها و مدیریت حاکم بر جامعه می تواند هنر را تحت تأثیر قرار دهد. ایراندخت

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

شمنیسم ‌: درمان‌گران، روح‌ها، آیین‌ها

irandokht admin
شمنیسم‌ : درمان‌گران، روح‌ها، آیین‌ها شمن آیا می‌توان جغرافیای زمین و تاریخ انسان را به قلمروها و دوره‌هایی برای حضور شمن‌ها، کاهنان، پیشگویان، حکیمان، فیلسوفان و دانشمندان تقسیم کرد یا نه؟ به‌هرحال، درباره شمن‌ها، بیشترین حضورشان در شمال آسیا، سیبری و تاحدی آسیای مرکزی گزارش شده است. هرچند شمنیسم اساساً
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب نوروزها و بادبادک ها

irandokht admin
نوروزها و بادبادک ها ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ثمین باغچه‌بان ، ثمین باغچه‌بان ، کتاب نوروزها و بادبادک ها ،  نوروزها و بادبادک ها: کتاب نوروزها و بادبادک ها ، حس ‌و حالِ خیال ‌انگیزِ پسرکی چهارپنج‌ ساله و بادبادکش را در حال ‌و هوای بهار
سلامت و درمان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

علایم ترک سیگار

هادی گراوندی
علایم ترک سیگار طلبیدن سیگار علایم ترک سیگار ۱. به خاطر داشته باشید که این درخواست زودگذر است و بعد از چند دقیقه از بین می رود. ۲. چند نفس عمیق بکشید. ۳. دستهایتان را مشغول کاری کنید. ۴. چیزی به دهن خود بگذارید مانند نی نوشیدنی تمیز یا آدامس.