۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب بچه محل نقاش ها

کتاب بچه محل نقاش ها

کتاب بچه محل نقاش ها ، بچه محل نقاش ها ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی  ، ایراندخت  ، ایراندخت  

بچه محل نقاش ها: دفتر

کتاب بچه محـل نقاش ها ، از مجموعه بچه محل نقاش ها پنج جلد منتشر شده است.  چند بچه در زیرزمین خانۀ مادربزرگ  دفتر

دفترچه خاطرات دایی سامان را میخوانند. دایی سامان که با بزرگان نقاشی جهان دوست و رفیق

بوده، زندگی آنها و شیوۀ کارشان را همچون شاهدی عینی روایت میکند:

  • دفتر ۱: زمانی که هم خانه داوینچی بودم 
  • دفتر ۲: زمانی که همسایه میکل آنژبودم
  • دفتر ۳: زمانی که همسفر ونگوگ بودم
  • دفتر ۴: زمانی که هم سنگر پیکاسو بودم 
  • دفتر ۵: زمانی که هم صحبت فریدا بودم

 

  •  محمدرضا مرزوقی
  • تصویرگر: مجتبی حیدرپناه
  • انتشارات هوپا، چاپ چهارم ۱۳۹۷
  • شمارگان: ۱۰۰۰ 
  •  شمار صفحات هر جلد بین ۱۴۰ تا ۱۸۰

برای دیدن:  دفتر

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب  سکوت قبر 

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیمکلیک کنید. دفتر

ایران دخت

 

نوشته های مرتبط

آشنایی با برخی بیماری های آوازی

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب عقاید یک دلقک

هادی گراوندی

خنیا: بررسی موضوعات آئینی، نمایشی و موسیقایی ایران

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

2 × پنج =