۳۱ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب دایره های ترس

آشنایی با کتاب دایره ها ترس

آشنایی با کتاب دایره های ترس

کتاب دایره های ترس: با

این کتاب به بررسی نسبتی می پردازد که میان مسائل امروزی زنان در جهان اسلام با متن مقدس وجود دارد.

به تعبیر نویسندۀ این کتاب « جهدی کوچک در جهاد بزرگ فهم دین است. »

ابوزید دیباچۀ کتابش را با عنوان « حوا میان دین و اسطوره » با باز خوانی تفسیر های داستان آدم و حوا

و فریب ابلیس آغاز کرده است و سپس در دو بخش « زنان در گفتمان بحران » و « قدرت و حقیقت »

به طرح مسئله پرداخته است .

او در فصل اول، که انسان شناسی زبان و خدشه دار شدن هویت نام دارد ، نوشته است:

« گفتمانی که در جهان معاصر عربی پیرامون زنان تولید شده عموماً تبعیض گرایانه و نژاد گرایانه است… گفتمان عربی در خود ساختار زبان عربی ریشه دارد،؛ زیرا زبان عربی از طریق نشانه ای که در علم لغت موسوم به « تنوین » یا « تصریف » است بر تفاوت میان اسم عربی و اسم غیر عربی تأکید دارد… این یک طبقه بندی ارزش گذارانه ای است که عرب ها را در جایگاه برتری می نشاند… این تمایز گذاری میان عرب ها و غیر عرب ها در حوزۀ ساختار زبان و معانی واژگان، تمایز دیگری را میان « مذکر » و « مؤنث » در اسم های عربی ایجاد می کند. این تمایز، از نظر ارزش طبقه بندی، اسم عربی مؤنث را با اسم عجمی برابر می سازد … » (ص۳۴).

کتاب دایره های ترس اثری است متفکرانه؛ اگر چه ممکن است مثل هر اثر اندیشمندانه ای با بخشی از آن یا حتی سراسرش موافق نبود، اما این نه تنها از اندیشمندانه، بودن آن نمی کاهد که همین موافق نبودن فرصتی برای سامان گرفتن و انتظام فکرهای خواننده خواهد بود.

از دل متن : 

« در برخی جوامع انگلیسی زبان، آگاهی فزاینده ای از ایدئولوژی زبان و خطر تسلیم شدن در برابر آن وجود دارد و در زبان رایج ، تلاش هایی صورت گرفته است تا با ایجاد یک آگاهی متفاوت، از این آگاهی عبور شود. همچنین برای پرهیز از کاربرد ضمیر he برای انسان _ اعم از زن و و مرد _ کوشش هایی انجام و از دو ضمیر he یا she استفاده شده است. در زمینۀ شغل ها و سمت ها نیز از کاربرد صیغۀ مذکر یا مؤنث اجتناب می شود مثلاً به جای  chairman گفته می شود chairperson. » (ص۳۵)

  • نوشتۀ نصر حامد ابوزید
  • ترجمۀ ادریس امینی 
  • ننشر نگاه معاصر، چاپ اول ۱۳۷۹ 
  •  شمارگان ۱۱۰۰ ۲۷۶ صفحه 

 

برای دیدن:

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب 

ایران دخت

آشنایی با کتاب دایره ها ترس فصلنامهٔ رود نصر حامد ابوزید

نوشته های مرتبط

نخستین کوشش های قانون گذاری در ایران

هادی گراوندی

آشنایی با ساز عاشیقی قوپوز

هادی گراوندی

آشنایی با زندگی نامه جینا دیویس

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

نوزده + دو =