۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب کمدی تراژدی و دین

کتاب کمدی تراژدی و دین

کتاب کمدی تراژدی و دین

کمدی تراژدی و دین: جان مورل

جان مورل که در زمینۀ فلسفۀ طنز اندیشمند صاحب نامی است، در این کتاب به برسی سرشت تراژدی و کمدی به عنوان دو شیوۀ نگرش به جهان می پردازد.

و ویژگی ها و تفاوت های بنیادین بینش تراژیک و کمیک را از منظر روان شناسی شناختی و جامعه شناسی، در بیست مورد دسته بندی می کند.

برای نمونه چند مورد را خلاصه وارد ذکر می کنم، سمت راست خط تیره موافق با ویژگی های تراژیک و سمت چپ، موافق با ویژگی های کمیک است:

  1. طرح های مفهومی ساده _ طرح های مفهومی پیچیده.
  2. نابردباری در برابر بی نظمی _ بردباری زیاد در برابر بی نظمی. جان مورل                                                     
  3. ترجیح امور آشنا _ جستجوی امور نا آشنا. 
  4. نابردباری در برابر ابهام _ برد باری زیاد در برابر ابهام . آرمان گرایی فلسفی و اخلاقی _ عمل گرایی. 
  5. ارمان گرایی فلسفی و اخلاقی _ عمل گرایی.

 

بینش تراژدیک و کمیک در رادیان شرقی، غربی و آیین های نوپدید از فصول جالب این کتاب است و آخرین فصل کتاب، ارزش شوخ طبی در ادیان، براستی خواندنی است.

  • جان مورل
  • برگردان: البرز حیدری 
  • نشر مرکز، چاپ اول ۱۳۹۷
  • شمارگان: ۱۰۰۰
  • ۲۱۸ صفحه 

منبع: فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب     

برای دیدن مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.                                جان مورل

ایراندخت

کتاب کمدی تراژدی و دین بینش تراژدیک و کمیک در رادیان شرقی، غربی و آیین های نوپدید از فصول جالب این کتاب است و آخرین فصل کتاب، ارزش شوخ طبی در ادیان، براستی خواندنی است. بینش تراژدیک و کمیک در رادیان شرقی، غربی و آیین های نوپدید از فصول جالب این کتاب است و آخرین فصل کتاب، ارزش شوخ طبی در ادیان، براستی خواندنی است. بینش تراژدیک و کمیک در رادیان شرقی، غربی و آیین های نوپدید از فصول جالب این کتاب است و آخرین فصل کتاب، ارزش شوخ طبی در ادیان، براستی خواندنی است. روان شناسی

نوشته های مرتبط

آموزش تئوری موسیقی بخش دوم

هادی گراوندی

کتاب اقتدار پزشکی از خشونت تا دگرفهمی

هادی گراوندی

پیامک های پدر و مادرم

مدیر محتوا

ارسال دیدگاه

16 − 5 =