۲۹ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب نامه های سیاسی دهخدا

کتاب نامه های سیاسی دهخدا٬  علی اکبر دهخدا٬  نامه های سیاسی دهخدا٬  علی اکبر دهخدا٬  تاریخ معاصر ایران٬  مرحوم ایرج افشار٬  نصرالله تقوی

کتاب نامه های سیاسی دهخدا ، علی اکبر دهخدا ، نامه های سیاسی دهخدا ، علی اکبر دهخدا ، تاریخ معاصر ایران ، مرحوم ایرج افشار ، نصرالله تقوی ، 

نامه های سیاسی دهخدا:

کتاب نامه های سیاسی دهخدا، در بر دارندۀ برخی نامه های علی اکبر دهخدا است که مایه های سیاسی و اجتماعی دارد و در دسترس مرحوم ایرج افشار قرار می گیرد و او نیز بخشی را در مجلۀ نگین، خرداد تا آبان ۱۳۵۸، و شماری دیگر را در مجلۀ آینده منتشر می کند. 

نامه ها هر یک در مقاطع حسّاسی نوشته شده اند. دهخدا دو نامۀ بخش اول، یکی به نصرالله تقوی و دیگری به حاج سبد محمد صراف، را زمانی نوشته است که محمد علی شاه بعد از به توپ بستن مجلس و تارومار کردن مشروطه خواهان او را وادار به خروج از کشور و تبعید می کند. نامه های بخش دوم در دوران توقف در پاریس و ایوردون سوئیس نوشته شده است. 

دهخدا در یکی از این نامه های بخش اول نوشته است:

«می گویند تا سر حد مخارج می دهیم. بعد هم شماها خیلی هوا خواه دارید به شما می دهند. افسوس که همین حرف دل و جگر انسان را پاره می کند.»

و در نامۀ دیگر در همین دوران گفته است:

«حالا خودم را در غربت و مادر و خواهرهایم در اینجا گرسنه اند.» 

این نامه ها هم تصویر نزدیک تری از علی اکبر دهخدا به دست می دهد و هم درس ها از تاریخ معاصر ایران می آموزد. 

  • نامه های سیاسی دهخدا
  • به کوشش ایرج افشار 
  • نشر روز بهان 
  • چاپ دوم ۱۳۹۹ (چاپ اول ۱۳۵۸)
  • ۵۰۰۰ نسخه 
  • ۱۵۸ صفحه 
برای دیدن:  ایراندخت

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب شماره پنج

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید. ایراندخت

ایـران دخـت

نوشته های مرتبط

کتاب مینیمالیسم دیجیتال، یافتن زندگی متمرکز در یک جهان پرهیاهو

هادی گراوندی

کتاب دومین بهار و جزیره

هادی گراوندی

آشنایی با زندگی نامه آدام بالدوین

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

4 − سه =