۳۱ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

دیوان حافظ شیرازی ، کهن ترین نسخهٔ شناخته شده کامل

دیوان حافظ شیرازی ، کهن ترین نسخهٔ شناخته شده کامل ، قدیمی ترین دیوان حافظ ، ایراندخت ، حافظ شیرازی ، قدیمی ترین دیوان حافظ ، 

دیوان حافظ شیرازی ، کهن ترین نسخهٔ شناخته شده کامل ، قدیمی ترین دیوان حافظ ، ایراندخت ، حافظ شیرازی ، قدیمی ترین دیوان حافظ ، 

 

کتاب دیوان حافظ شیرازی ، کهن ترین نسخهٔ شناخته شده کامل:

چاپ کهن‌ترین نسخهٔ کامل دیوان حافظ از روی نسخهٔ مورخ ۸۰۱  بار دیگر نور تازه‌ای بر حوزهٔ حافظ‌ پژوهی افکند. این نسخه قدیمی‌ترین نسخه‌ای است که تاکنون از مجموع غزلیات حافظ پیدا شده است.   ایراندخت

پیش‌تر نسخهٔ مورخ ۸۰۳ کهن‌ ترین چاپ حافظ به ‌شمار می‌ رفت. این نسخه، مقدمهٔ محمد گلندام را به‌تمامی در خود دارد. در چاپ فعلی، این دیباچه با دیباچهٔ تصحیح نیساری مقایسه و چاپ شده است. چاپ فعلی دربرگیرندهٔ نکات مهمی است؛ ازجمله اینکه به ‌صراحت، سال مرگ حافظ را ۷۹۱ دانسته است.

دیگر اینکه جملهٔ بحث‌ انگیزی که در این مقدمه آمده و حافظ را به «ملازمت عمل سلطان» منسوب می‌ کند، به‌ صورت «ملازمت تعلیم سلطان» ضبط شده است (ایمانی (مصحح)، دیوان حافظ، مقدمهٔ گلندام، ص۶۵).  ایراندخت

در چاپ قزوینی «ملازمت بر تقوی و احسان» ضبط شده و قزوینی در این باره گفته است :«این نسخه بدل برای شرح احوال حافظ خالی از اهمیت نیست. چه بنابر نسخ جدیده، حافظ ملازمت شغلی از اشغال سلطانی را می نموده یا معلم سلطان بوده است ؛در صورتی که بنا بر سه نسخۀ قدیمی مذکور، ابداً چنین چیزی در بین نبوده و خواجه جز به محافظت درس قرآن و ملازمت بر تقوی و احسان و تحصیل علم و ادب و تجسس دواوین عرب به شغلی دیگر از اشغال دنیوی نمی پرداخته است» (قزوینی (مصحح)، دیوان حافظ، صفحۀ قو).  ایراندخت

 

  • به کوشش بهروز ایمانی   ایراندخت
  • انتشارات مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول ۱۳۹۴
  • شمارگان: ۱۰۰۰
  • ۱۶۰ صفحه 
برای دیدن:  ایراندخت

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید. ایراندخت

ایـران دخـت

نوشته های مرتبط

آشنایی با کتاب پدیدهٔ رزی

هادی گراوندی

صادق هدایت به روایت انجوی شیرازی

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب سکوت قبر

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

3 × 3 =