۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب وقف نامه های کتاب صفوی

کتاب وقف نامه های کتاب صفوی

کتاب وقف نامه های کتاب صفوی ، فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، رسول جعفریان، رسول جزینی 

وقـف نامه های کتاب صفوی:

کتاب وقف نامه های کتاب صفوی ، این کتاب دربردارنده‌ی ۳۲۴ تصویر از اسناد وقف کتاب، در عصر صفوی است.

در مقدمه، درباره‌ی اینکه چرا کتاب‌ها وقف می‌شدند، وقف کجا می‌شدند، تنوع کتاب‌های وقف‌شده چگونه بوده،

چه اجزا و ارکانی در وقف‌نامه‌های کتاب تکرار می‌شوند، سبک نگارش آن چگونه است و غیره، اطلاعاتی خواندنی

ارائه شده است. یکی از نکته‌های جالب اینکه یک دسته کتاب وقفی در عصر صفوی  از درآمد حمام نقش جهان

صورت می‌گرفت و هزینه‌ی نسخه‌برداری، از این محل تأمین می‌شد.

  • رسول جعفریان، رسول جزینی
  • نشر مورخ، چاپ سوم ۱۳۹۷
  • شمارگان: ۵۰۰
  • ۴۳۸ صفحه

برای دیدن:     صفوی

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب    صفوی 

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کتاب خوب بخوانیم کلیک کنید.

ایران دخت

 صفوی ، این کتاب دربردارنده‌ی ۳۲۴ تصویر از اسناد وقف کتاب در عصر صفوی است. در مقدمه، درباره‌ی اینکه چرا کتاب‌ها وقف می‌شدند، وقف کجا می‌شدند، تنوع کتاب‌های وقف‌شده چگونه بوده،  صفوی ، این کتاب دربردارنده‌ی ۳۲۴ تصویر از اسناد وقف کتاب در عصر صفوی است. در مقدمه، درباره‌ی اینکه چرا کتاب‌ها وقف می‌شدند، وقف کجا می‌شدند، تنوع کتاب‌های وقف‌شده چگونه بوده،

نوشته های مرتبط

شجاع ‌دل

irandokht admin

آشنایی با ساز قیچک

هادی گراوندی

کتاب آلیس در سرزمین عجایب

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

چهار × سه =