۳۰ شهریور ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب مصباح الانس

آشنایی با کتاب مصباح الانس

آشنایی با کتاب مصباح الانس ، آشنایی با کتاب مصباح الانس ، کتاب مصباح الانس ، ایراندخت ،حمزه فناری

کتاب مصباح الانس:  ایراندخت

آشنایی با کتاب مصباح الانس ، شرح جدید مصباح الأنس، مصباح الأنس درستارۀ عرفان است و شرح این اثر مبتنی است بر معارف بر گرفته از قرآن، برهان و عرفان.

مصباح‌الأنس، کتابی عرفانی به عربی، نوشتهٔ شمس‌الدین محمد بن حمزه فناری (۷۵۱-۸۳۴ق) و شرح مفتاح‌الغیب صدر‌الدین قونیوی (۶۰۷-۶۷۳ق) است. نام کامل آن مصباح‌الأنس بین المعقول و المحسوس  فی شرح مفتاح غیب الجمع و الوجود است.  ایراندخت

مصباح‌الأنس درسنامهٔ عرفان است و دارای چندین تعلیقه است. فصل­ های چهارگانۀ شرح مصباح‌الأنس، ناظر به مباحث و معارف حوزهٔ عرفان محی‌الدین بن عربی و حلقهٔ مریدان و شاگردان اوست.  ایراندخت

محمد بن حمزه، ملقب به شمس الدین و معروف به فنری ، فقیه و عالم و قاضی حنفی بود که در عرفان به حسب مصباح‌الأنس مشهور شده و این اثر مهم ترین نوشته اوست. 

از وجوه بسیار مهم و تاریخی کتاب حاضر این است که سنت مواجهۀ عرفانی و شهودی با عرفان ابن عربی را، که خود درسنامۀ متداول بوده، با شرح کنونی ، تعلیمی تر شده است.  ایراندخت

 

  • مصباح‌الأنس
  • حمزه فناری
  • درس گفتارهای حسن زاده آملی
  • تدوین: محمدحسن نائیجی
  • نشر اشراق حکمت، چاپ اول ۱۳۹۷
  • شمارگان: ۱۰۰۰
  • ۷۲۸ صفحه

 

برای دیدن:  ایراندخت

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید. ایراندخت

ایـران دخــت

 

نوشته های مرتبط

هنر و تمدن ایران در سده های چهارم تا ششم هجری

هادی گراوندی

آشنایی با هنر و تمدن ماد

هادی گراوندی

آلبوم کاروان صبا

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

یک × سه =