۱ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب مصباح الانس

آشنایی با کتاب مصباح الانس

آشنایی با کتاب مصباح الانس ، آشنایی با کتاب مصباح الانس ، کتاب مصباح الانس ، ایراندخت ،حمزه فناری

کتاب مصباح الانس:  ایراندخت

آشنایی با کتاب مصباح الانس ، شرح جدید مصباح الأنس، مصباح الأنس درستارۀ عرفان است و شرح این اثر مبتنی است بر معارف بر گرفته از قرآن، برهان و عرفان.

مصباح‌الأنس، کتابی عرفانی به عربی، نوشتهٔ شمس‌الدین محمد بن حمزه فناری (۷۵۱-۸۳۴ق) و شرح مفتاح‌الغیب صدر‌الدین قونیوی (۶۰۷-۶۷۳ق) است. نام کامل آن مصباح‌الأنس بین المعقول و المحسوس  فی شرح مفتاح غیب الجمع و الوجود است.  ایراندخت

مصباح‌الأنس درسنامهٔ عرفان است و دارای چندین تعلیقه است. فصل­ های چهارگانۀ شرح مصباح‌الأنس، ناظر به مباحث و معارف حوزهٔ عرفان محی‌الدین بن عربی و حلقهٔ مریدان و شاگردان اوست.  ایراندخت

محمد بن حمزه، ملقب به شمس الدین و معروف به فنری ، فقیه و عالم و قاضی حنفی بود که در عرفان به حسب مصباح‌الأنس مشهور شده و این اثر مهم ترین نوشته اوست. 

از وجوه بسیار مهم و تاریخی کتاب حاضر این است که سنت مواجهۀ عرفانی و شهودی با عرفان ابن عربی را، که خود درسنامۀ متداول بوده، با شرح کنونی ، تعلیمی تر شده است.  ایراندخت

 

  • مصباح‌الأنس
  • حمزه فناری
  • درس گفتارهای حسن زاده آملی
  • تدوین: محمدحسن نائیجی
  • نشر اشراق حکمت، چاپ اول ۱۳۹۷
  • شمارگان: ۱۰۰۰
  • ۷۲۸ صفحه

 

برای دیدن:  ایراندخت

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید. ایراندخت

ایـران دخــت

 

نوشته های مرتبط

آشنایی با زندگی نامه آسیا آرجنتو

هادی گراوندی

کتاب ایران در بحران

هادی گراوندی

کتاب احترام، تکوین منش در جهان نابرابری ها

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

13 + 2 =