۲۸ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب سینما رکس

آشنایی با کتاب سینما رکس

آشنایی با کتاب سینما رکس شرح و تحلیل فاجعه رکس آبادان را در کتاب سینما رکس به برسی می پردارد.

کتاب سینما رکس (شرح و تحلیل فاجعه رکس آبادان):

کمی پیش از نیمه شب ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ درهای سینما رکس آبادان قفل و سینما به آتش کشیده شد. بیش از چهارصد نفر در حالی که فیلم گوزنها را در سینما رکس تماشا می کردند در آتش سوختند و جان باختند.

در ۱۲ شهریور ۱۳۵۹، پس از حدود ۵۰ ساعت محاکمه، در طی ۱۸ جلسه، ۶ نفر حکم اعدام ، ۱۷ نفر حکم زندان گرفتند و ۵ نفر تبرئه شدند.

سینما رکس سال ها  به حال خود رها بود، تا پاساژی در زیر آن ساخته شد که به کفش فروش ها اختصاص داشت. این پاساژ کفش فروش ها تخریب شد و پاساژی در یک طبقه ساخته شد که اکنون مرکز فروش موبایل است.

در سال ۱۳۹۰، ۳۳ سال پس از حادثه، تندیسی از دو صفحۀ سنگی سیاه به یادبود قربانیان، در محل سابق سینما نصب شد.

این کتاب در شش فصل به برسی حادثه، گزارش کارشناسان و مسؤلان سینما، روایت شاهدان، باز خوانی مطبوعات، دادگاه و محاکمه متهمان، و زندگی حسین تکبعلی زاده، متهم اصلی پرونده ی سینما رکس، می پردازد.

  • شرح و تحلیل فاجعه رکس آبادان
  • سید حمید رضا رئوفی
  • ناشر: موللف
  • چاپ ۱۳۹۷
  • شمارگان ۱۱۰۰
  • ۲۷۲ صفحه                          سینما رکس 

برای دیدن:

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب 

ایران دخت

آشنایی با کتاب سینما رکس  فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب  فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب 

نوشته های مرتبط

هنر و تمدن ایران در سده های اول تا سوم هجری

هادی گراوندی

آشنایی با ساز ویولن

هادی گراوندی

آشنایی با تاریخ هنر در مصر

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

پنج × 4 =