تیم سالن گردی ایران دخت، در بهمن ماه ۹۸ به سراغ سالن زیبایی گیوا واقع در شهر کرمانشاه رفت.

مدیریت این سالن بر عهده سرکار خانم مهرگان عظیمی است.

این سالن بواسطه امتیازات بخش نظرسنجی کاربران و مشتریان خود موفق شد بعنوان یکی از ۲۵ سالن

برتر استان، انتخاب شود و در همایش تجلیل از سـالن های زیبـایی برتر استان کرمانشاه که در تاریخ ۲۱

دی ماه ۹۸ در محل تالار قصر هتل پارسیان کرمانشاه برگزارشد دعوت شده ولوح و تندیس سالن های برتر

را دریافت نماید.