۳ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب خدا و شر

آشنایی با کتاب خدا و شر

آشنایی با کتاب خدا و شر

کتاب خدا و شر: شرّ

« چرا خدا مانع شر نمی شود؟ »

این سؤال را اپیکور فیلسوف یونانی، سیصد سال پیش از میلاد پرسید. پرسش ها دربارۀ شرّ از نگاه درون و برون دینی همواره برای آدمی مطرح بوده است؛ به راستی شر چیست؟ 

همه آن بدی که رخ می دهد و از کنترل ما خارج اند و نمی توانیم از وقوعشان ممانعت کنیم؟ 

آیا شرّ رفتارهای وحشتناک آدم ها، مانند حملۀ شیمیایی، قتل عام کودکان، تجاوز و کودک آزاری و نسل کشی است، یا رویداد های مخّرب طبیعت مانند سیل و سونامی، است؟

آیا شرّ تصادفی رخ می دهد یا در جهت تحقق اهدافی پدید می آید؟ 

 و در نهایت چرا شرّ در ذهن ها چنین جاذبه ای یافته است و در برابر، خیر، عین یک بچه مثبت، ملال آور و کسالت بار به نظر می رسد؟

 این کتب در آمدی است بر مسئله شرّ از دید خدا باورانه. چون « یکی از کار کرد های هر دینی این است که راهی برای فهم زندگی، و سازوکار  رویدادهای زندگی با یک الگوی مناسب مهیا کند » (ص۲۵). 

نویسنده معتقد است مردم در طول قرن ها به همان اندازه ای که به معنای زندگی اندیشیده اند با شر هم دست و پنجه نرم کرده اند. 

 پس تعجبی ندارد که هر دین بزرگی در چار چوب خاص خود به شرّ پرداخته باشد. 

 از دید آیین هندو، شر به جهان توهّم (مایا) و چرخۀ تولد دوباره (سمساره) تعلق دارد که باید از آن رهایی بیابیم. 

از نگاه زرتشت، شرّ اصل و بنیاد ابدی است که در مقابل خیر قرار دارد. 

از دل متن: 

« هر چند همۀ ادیان بزرگ در پاسخ گویی به مسئله شرّ با چالش مواجه اند، این چالش برای مسیحیت دشوار تر است. به نظر می رسد که میان آنچه که الاهیات مسیحی دربارۀ قدرت بی رقیب، علم نامحدود و عشق پایان ناپذیر خدا قائل است از یک سو، و وجود شرّ در نظام مخلوق خدا از سوی دیگر، تنشی جدی در کار است.» (ص۲۶)

 
 درسنامۀ مسئله شرّ 
  • نوشتۀ مایکل پترسون 
  • ترجمۀ حسن قنبری 
  •  انتشارات کتاب طه، چاپ اول ۱۳۹۷ 
  •  شمارگان ۱۰۰۰ ۱۶۸ صفحه 

برای دیدن:

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب 

ایران دخت

آشنایی با کتاب خدا و شر فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

 

نوشته های مرتبط

قاشق چای‌خوری

irandokht admin

آشنایی با ساز کرنا

هادی گراوندی

هنر دورۀ نوسنگی یا روستا نشینی

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

هفده − هفت =