۱ خرداد ۱۴۰۳
پوشاک و مد مجله ایران دخت

بافت موهای شینیون مدل موهای جمع …

شینیون به مدل های جمع گفته می شود .

برای این کار زیبا و ظریف باید تمرین داشته تا بتوانیم از پس درست

کردن هر شینیونی که مد می شود برآییم . از هر شینیونی در مجالس

خاصی استفاده می شود .

علاوه بر این سن و موقعیت اجتماعی نیز در درست کردن شینـیون موثر است .

اگر می خواهید شینـیون بی عیـب و نقصـی داشـته باشید به فرم صورت ، قد

،وزن ، قد مو ، حجم مو و جنس مو نیز توجه کنید .

بافت موی شینیون مدل موهای جمع

۱ -برای اینکه شینیون خوبی داشته باشیم موها را شامپو کرده از موس حجم دهنده استفاده می کنیم . سپس موها را براشینگ کرده تا آماده شینیون شود .شینیون با تور شینیون بسیار زیبا و فانتزی است که برای موهای بلند و لخت مناسب می باشد .

 

۲ -برای درست کردن شینیون با تور ، تاج سر را جـدا کـرده وکش می بندیم . بقیه ی قسمت های مو را به صورت آزاد ، رهـا
می کنیم .

 

 

۳ -تور شینیون را بـا ابعـاد ( ۳ متـر در ۲۵ سـانت ) را در عـرض تـامی زنـیم و روی موهـا ثابـت مـی کنـیم و بـه صـورت بوکـل حالـت
می دهیم .

 

 

۴ -تکه ای از موهای داخل کش را جدا کرده و مقداری ژل واکس می زنیم و روی تور به صورت بوکل ثابت می کنیم .

۵ – عمل شماره ۴ را روی همه ی موهای داخـل کـش انجـام مـیدهیم تا موهای داخل کش تماما جمع شود . ( یک لایه بوکل با تور
و روی آن یک لایه بوکل با مو انجام می دهیم )

بافت موی شینیون مدل موهای جمع

 

۷ -۶ -تور را از قسمت تاج سر ، از زیر مدل به طرف جلوی سـربرده و بوکل می کنیم و لایه ای از موهای جلوی سر برداشـته وبه همان طریقی که روی تـاج درسـت کـردیم ، روی تـور ثابـت می کنیم .

بافت موهای شینیون مدل موهای جمع

 

۸ -تمام موهای جلوی سر را به همین ترتیب درست می کنیم .فقط لایه ای از چتری روی صورت می ریزیم .

 

بافت موهای شینیون مدل موهای جمع

 

۹ -موهای بغل سر را پوش داده و به صورت برجسته در بغل سرسنجاق می کنیم.

 

بافت موهای شینیون مدل موهای جمع

۱۰ -تور شینیون را به طرف بغـل سـر بـرده و بـه صـورت پـاپیون درست می کنیم . موهای روی گـوش را پـوش داده و روی پـاپیون ثابت می کنیم .

بافت موهای شینیون مدل موهای جمع

نوشته های مرتبط

خواص و مضرات پودر عرق گیر

فاطمه میرزایی

خواص شگفت انگیز پونه …

هادی گراوندی

لباس رسمی آقایان ( ۳ )

هادی گراوندی