۸ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ هنر مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با تاریخ هنر هند

تاریخ هنر هند ، تاریخ هنر هندوستان ، هنر هندی ، خصوصیات هنر هند ، هنر هند در دورۀ بودایی ، هنر هند ، دورۀ هندو

آشنایی با تاریخ هنر هند ، تاریخ هنر هندوستان ، هنر هندی ، تاریخ هنر هند ، تاریخ هنر هندوستان ، هنر هندی ، آشنایی با تاریخ هنر هند ، خصوصیات هنر هند ، هنر هند در دورۀ بودایی ، هنر هند ، دورۀ هندو ، تاریخ هنر هند ، تاریخ هنر هندوستان ، آشنایی با تاریخ هنر هند ، هنر هندی ، خصوصیات هنر هند ، هنر هند در دورۀ بودایی ، هنر هند ، دورۀ هندو تاریخ هنر هند ، تاریخ هنر هندوستان ، هنر هندی ، خصوصیات هنر هند ، هنر هند در دورۀ بودایی ، هنر هند ، دورۀ هندو ، تاریخ هنر هند ، آشنایی با تاریخ هنر هند ، تاریخ هنر هندوستان ، هنر هندی ، خصوصیات هنر هند ، هنر هند در دورۀ بودایی ، هنر هند ، دورۀ هندو ، آشنایی با تاریخ هنر هند 

 

 

 

سرزمین هند:

شبه قاره هند، سرزمینی پهناور و مثلثی شکلی در جنوب قارهٔ آسیا است که اقوام و نژاد ها با زبان ها و مذاهب مختلفی در آن زندگی می کنند. شمال آن را کوه های پُر برف هیمالیا فراگرفته و جنوب آن که مجاور اقیانوس هند است آب و هوایی گرم و مرطوب دارد. هند تنها در قرن بیستم دارای حکومتی یک پارچه شد و تا پیش از این تاریخ، سلسله های متعددی که گاه همزمان بودند، در مناطق شمال و جنوب هند حکومت کردند.

در حدود ۱۵۰۰ پیش از میلاد مهاجمان هند و اروپایی از سمت شمال غرب وارد این سرزمین شدند و بر ساکنان بومی غلبه کردند. دین اسلام با ورود اعراب و مغولان در هند رواج یافت. هند با وجود تنوع قومی، نژادی و مذهبی از تمدنی یک دست و کهن برخوردار است که مشابه آن کمتر وجود دارد. آنچه بیش از همه سبب اتحاد آنها است، اعتقاد به مذهب برهمنی (هندو) و حفظ سنن آن است. تمدن هند، تمدنی تأثیر گذار بوده و کشورهای شرق دور: چین، ژاپن، کره، اندونزی و… تحت تأثیر آن بوده اند.

خصوصیات هنر هند:

هنر هند، هنری مذهبی و بر اساس نیازها و دستورالعمل های مذهب بودایی و برهمنی است و نمادهای مذهبی را در قالب تندیس، نقاشی و ساخت معابد متجلی می کند. هدف هنرمند هندی ساخت یک اثر زیبا نیست، بلکه تجسم حقایق مذهبی و معنوی برای مؤمنان است. اغلب تندیس ها، شخصیت های مذهبی را در شکلی انسان گونه نشان می دهند، تا برای نیایشگر قابل فهم باشند. حجم قابل توجهی از تندیس های بودا درحالت های مختلف ایستاده و نشسته و تندیس های ایزدان مرد و زن و رقص های مذهبی، چشمگیرترین جلوهٔ هنر هند است که در طول تاریخ هند، شیوهٔ بیان هنری آنها تقریباً ثابت بوده است.

تمدن دره سند:

حدود هزاره سوم پیش از میلاد و همزمان با تمدن های میانرودان، ایلام و مصر، جوامع عصر نوسنگی دره سند وارد عصر شهرنشینی شدند. محوطه های: موهنجو دارو و هاراپا ۱ در کنار رود سند، مراحل شکل گیری تمدن هند را نشان می دهند. کاوش های باستان شناسی نشان داده که ساکنان دره سند در زمینه شهرسازی با خیابان های منظم، ساخت حمام های بزرگ، ساخت تندیس های سفالی، سنگی و فلزی و مُهر سازی توانا بوده اند. کهن ترین نقش مایه های هنر هندی چون گاو کوهاندار، فیل، تمساح، کرگدن و ایزدان انسان ریخت، بر روی مُهرهایی از جنس سنگ صابون، دیده می شوند(تصویر۱).

برخی از نقوش این مهرها متأثر از هنر فلات ایران و میانرودان می باشد و نشان دهندهٔ ارتباط مردم دره سند با این سرزمین ها است. پیکرک های مکشوفه دره سند دارای شکل های نرم و خمدار و اندام گِرد و برجسته هستند و این شیوه باز نمایی در تندیس سازی های آینده هند استمرار یافت. یکی از اندام گِرد و برجسته هستند و این شیوه باز نمایی در تندیس سازی های آینده هند استمرار یافت. یکی از قابل توجه ترین آنها نیم تنه مردی است که از موهنجودارو کشف شده است (تصویر۲).

تاریخ هنر هند ، تاریخ هنر هندوستان ، هنر هندی ، خصوصیات هنر هند ، هنر هند در دورۀ بودایی ، هنر هند ، دورۀ هندو

هنر هند در دورۀ بودایی:

اقوام آریایی پس از غلبه بر ساکنان دره سند، آنها را به سمت جنوب هند راندند. به تدریج مذهب آریایی ها، جایگزین آیین های بومی هند شد و با نام کیش برهمنی، حیات خود را آغاز کرد. مذهب و فرهنگ بومیان هندی نیز با فرهنگ این تازه واردان ادغام شد. هسته مرکزی اغلب مذاهب هندی
اعتقاد به تناسخ و چرخهٔ حیات بود که روح می توانست بنا به اعمال گذشته خود به مدارج بالاتر، صعود یا پست تر، نزول کند. با ظهور بودا در سدهٔ ششم پیش از میلاد، دگرگونی های گسترده ای در مذاهب هند رخ داد.

بودا برای رستگاری انسان دستورالعمل هایی صادر و راه رسیدن به آن را چشم پوشی از خواسته های نفسانی دانست. آیین بودا به سرعت در سراسر شبه قاره هند گسترش یافت و سبب شکل گیری هنر بودایی در قالب پیکره تراشی، نقاشی و معماری معابد شد. هنر هند به تناسب سلسله هایی که در این زمان بر هند حکومت کرده اند، به دوره هایی تقسیم بندی می شوند.

دوره مئوریا (۱۸۵_۳۲۲ پیش از میلاد):

دوره مئوریا یکی از درخشان ترین دوره های تاریخ هند است که در این دوره هنر هند در زمینه های مختلف شکوفا شد. ابتدا از هنر هخامنشی و سپس به دلیل حضور یونانی ها در افغانستان (در جوار هند) از هنر یونانی ها متأثر شد. آثار به جای مانده از این دوره نشان می دهد که معماری این زمان به ویژه ساخت تالارهای ستون دار متأثر از بناهای تخت جمشید بوده است. افزودن بر آن در این عصر فرامین حکومتی بر ستون سنگی، مسی و سنگ لوح ها نوشته می شد. یکی از این سرستون ها، متشکل از سر و سینه چهار شیر غرّان است و بر استوانه ای مدوّر و گل نیلوفر آبی وارونه ای ایستاده اند. ظرافت کنده کاری به ویژه تزیینات یال شیر ها و طرح نیلوفر آن گواه ارتباط میان پیکرتراشان هندی و ایرانی است (تصویری ۳).

تاریخ هنر هند ، تاریخ هنر هندوستان ، هنر هندی ، خصوصیات هنر هند ، هنر هند در دورۀ بودایی ، هنر هند ، دورۀ هندو

آشوکا فرمانروای هنر پرور این دوره دین بودایی را پذیرفت و آن را رواج داد و در زمان او هنر بودایی هند شکل گرفت. او در شهرهای مختلف هند پرستش گاه هایی بنا نهاد که الگوی معماری هند شد. این پرستش گاه که استوپا (یادگار بودا) نام داشت، شامل یک گنبد توپر بر پایه ای گرد یا
چهارگوش بود. در این پرستش گاه ها تصاویر ایزدان مختلف همراه با نقاشی گیاهی و جانوری که بر روی سنگ حجاری می شدند قرار داشت.

دوره های شونگ وآندرا  (پیش از میلاد تا ۳۲۰ میلادی):

سلسلهٔ شونگا در شمال مرکزی هند و سلسله آندرا در مرکز و جنوب هند حکومت می کردند.

در دورهٔ آنها غار معبد ساخته می شد (تصویر ۴،  ۵ و ۶).

ورودی غار معبدها دارای تاق گهواره ای و پیرامون آن دارای تاقچه های تزیینی، پنجره های

نورگیر و تعدادی بالکن است. فضای داخلی این غار معبد ها تالار طویلی با دو ردیف ستون

با سقف گهواره ای است و انتهای تالار که به مهراب (استوپایی کوچک) ختم می شود به

شکل نیم دایره است. استوپای عظیم سانچی یکی از بزرگترین معابد بودایی هند در دوره

شونگا است و از ماسه سنگ زرین محلی ساخته شده است.

این استوپا نیم گنبدی است که بر روی صُفّه ای مدور بوده و دارای حصار و دروازه است.

نمای دروازه ها صحنه هایی از رخداد های زندگی بودا، زنان رقصنده، سواران بر روی اسب

و فیل و غیره را که بر سنگ نقش شده اند، نشان می دهند.

دوره کوشان (۳۲۰ تا ۵۰ میلادی):

هم زمان با آغاز مسیحیت، اقوام کوشانی در هند قدرت را به دست گرفتند و عصر

درخشان دیگری در هنر شکل گرفت. در این دوره تندیس های بودا با استفاده از

سنت های بومی هند ساخته می شد این تندیس ها دارای شانه های پهن،

کمر باریک، چهره لطیف و ردایی نازک بود. (تصویر۷).

از طرفی با نفوذ هنر یونان،  سبک دیگری با تلفیق از سنت های هلنی یونان

و هندی به وجود آمد که بر  ویژگی های عاطفی و طبیعت گرایانه تأکید بیشتری

داشت (تصویر ۸).

دوره گوپتا (۶۴۷_۳۲۰ میلادی):

با فروپاشی دورهٔ کوشان، عصر درخشان دیگری در هنر با پادشاهی گوپتا از اوایل سدهٔ

چهارم میلادی، شروع می شود که از آن به عنوان دوره کلاسیک هنر هند نام برده

می شود. در این دوره، نقاشی، مجسمه سازی، رقص و موسیقی به اوج کمال رسیدند.

مهم ترین نمونه های هنری این دوره، دیوارنگاره های غارهای آجانتا ۵ است (تصویر ۹).

موضوع این نقاشی ها داستان زندگی بودا و صحنه های زندگی روزمره است. در یکی از

نقاشی های  ارزشمند این غار، اعضای صورت بودا بسیار ظریف نقاشی شده و نرمی

حرکات و برجستگی جسمانی تندیس های دوره های گذشته را در خود دارد.

هنر هند در دوره های متأخر (دورۀ هندو):

با سقوط سلسلهٔ گوپتا در سده هفتم میلادی، سرزمین هند نه تنها به قلمروی از

حکومت های محلی تبدیل شد بلکه مذهب هندو که ریشه کهنسالی داشت رونق

و رواج تازه ای گرفت و دین بودا را در خود مستهلک و جایگزین آن شد.

اساس مذهب هندو بر پایه ستایش از خدایان سه گانه، برهما (خدای خالق و

آفرینندهٔ جهان)، ویشنو (نگهدارندهٔ جهان) و شیوا (نابود کننده و بازسازی کنندهٔ

جهان) و شماری از خدایان دیگر است.

در فاصله سدهٔ هفتم تا سیزدهم میلادی هنر هند در خدمت مذهب هندو بود و در طی این دوره،

معابد باشکوهی همراه با تمثال هایی از مظاهر این خدایان به ویژه شیوا ساخته شدند.

معابد آیین هندو اغلب دارای گنبدی عظیم و هرمی شکل هستند و نمای آنها دارای تزیینات فراوانی

است (تصویر ۱۰).

مهمترین دستاورد هنر هندو در این دوره در قالب تندیس های فلزی شیوا و قدیسان مربوط به او نمایان شد.

تندیس شیوا در مقام رقصندهٔ کیهانی به گونه ای تجسم یافت که نابود کردن و بازسازی عالم را همزمان

القا کند.

شیوا بیشتر به حال رقص در میان حلقه آتش مجسم می شد و از شور و پویایی بسیار برخوردار بود

(تصویر ۱۱).

برای دیدن:

ایران دخت 

نوشته های مرتبط

آشنایی با ساز سنتور

هادی گراوندی

شانزده گفتار در واژه سازی و زبان فارسی و فرهنگ نویسی

هادی گراوندی

آشنایی با ساز سه تار

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

4 + بیست =