۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب بی قراری

آشنایی با کتاب بی قراری

آشنایی با کتاب بی قراری

کتاب بی قراری:  

از لیوانلی، نویسنده و سیاست مدار اهل ترکیه، پیشتر رمان یک گربه، یک مرد، یک مرگ را خوانده بودم که شاهکار بود.

داستان مرد پرستاری که در سوئد، در بیمارستان محل کارش ، یکی از مقامات امنیتی نظامی کودتای ۱۹۷۱ ترکیه را که اکنون بیمار است، می شناسد و او را به قصد تسویه حساب می دزدد، در آپارتمانش محاکمه می کند و باقی ماجرا.

بی قراری روایت روزنامه نگاری اهل استانبول است که وقتی می شنود دوستش،

حسین، در آمریکا به دست نژاد پرستان ضد مسلمان کشته شده، به زاد گاه ماردین

می رود.

آنجا به او می گویند حسین عاشق دختری ایزدی از اردوگاه

پناهجویان سوری شده بود.

پرس و جوهای ابراهیم و درهایی که رو به داستان های

دیگری باز می شود، بی قراری را پیش می برد:

« مدام از خودم می پرسم اگر در سوریه جنگ داخلی به راه نمی افتاد، اگر دنیا به این جنگ و ستیزها دامن نمی زد، اگر نفت داعش را نمی خریدند، ان وقت هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتاد، حسین ملک ناز را نمی دید، با صفیه ازدواج مس کرد و در ماردین به زندگی اش ادامه می داد. » بی قراری 

 

  • عمر زلفو لیو انلی 
  • برگردان: زینب عبدی گلزار 
  • نشر ماهی، چاپ اول، ۱۳۹۷                            بی قراری
  • شمارگان: ۱۵۰۰ 
  • ۱۸۴ صفحه

 

برای دیدن مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.    بی قراری

منبع: فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب     

 ایران دخت 

آشنایی با کتاب بی قراری « مدام از خودم می پرس م اگر در سوریه جنگ داخلی به راه نمی افتاد، اگر دنیا به این جن گ و ستیز ها دامن نمی زد، اگر نفت داع ش را نمی خریدند، ان وقت هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتاد، حسی ن مل ک ناز را نمی د ید، با صفیه ازدو اج مس کرد و در مار دین به زندگی اش ادامه می داد. »عمر زلفو لیو انلی کتاب خوب بخوانیم کتاب خوب بخوانیم معرفی کتاب خوب معرفی کتاب خوب

نوشته های مرتبط

آشنایی با فیلم کینه The Grudge

هادی گراوندی

آشنایی با تاریخ هنر یونان

هادی گراوندی

آشنایی با هنر دوره معاصر ایران

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

1 + یازده =