7.8 C
تهران
17 بهمن 1401
آیین نامه ها

نحوه گزینش مردمی

گزینش مردمی

پس از اتمام ثبت نام آرایشگران سراسر کشور، داوری مردمی آغاز میگردد.

در این نوع داوری، مردم عزیز، میتوانند اجرای هریک از آرایشگران را در اپلیکیشن ایران دخت مشاهده کرده و بر اساس آن قضاوت کنند. برای رعایت عدالت، هر شخص، در هر لاین، در کل کشور میتواند به یک نفر از آرایشگران منتخب خود، رأی دهد. این سیستم رأی دهی در اپلیکیشن ایران دخت قرار داده شده و مردم، یک ماه فرصت دارند در هر لاین به منتخب خود رأی دهند.

در آخر، نفرات برتر هر لاین از هر استان، مشخص و در همایش مجلل اختتامیه از ایشان تقدیر خواهد شد.

ارسال دیدگاه