۹ اسفند ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب ایران در بحران

کتاب ایران در بحران

کتاب ایران در بحران ، کتاب ایران در بحران 

 

کتاب ایران در بحران:

کتاب ایران در بحران، این کتاب به رخداد های دوران حکومت چهار پادشاه آخر صفوی می پردازد و با کنار هم قرار دادن اسناد و گزاره های تاریخی می کوشد عوامل مؤثر در سقوط صفویان را مورد برسی قرار دهد. 

 ایران در بحران به رخدادهای دوران حکومت چهار پادشاه آخر حکومت صفویان، پس از مرگ شاه عباس اول، می ­پردازد و با کنار هم قرار دادن اسناد و گزارش‌های تاریخی، که پیش‌تر محققان آن‌ها را بررسی کرده بودند و اسنادی که در این تحقیق برای نخستین‌ بار خوانده است، می ‌کوشد سهم عوامل مؤثر در سقوط صفویان را نشان دهد.

 او بی‌ثباتی دربار، اوضاع بد اقتصادی، از میان ‌رفتن نظام ارتش، دخالت ‌های عالمان دینی در امور حکومت و نبود ارتباط پایدار میان مرکز و ولایات را به روایت اسناد نشان می‌دهد و معتقد است که این عوامل را باید «بحران» بدانیم، بحرانی که نه ‌فقط در دوران این چهار پادشاه، بلکه در طول دوران حکومت صفوی دامن‌گیر ایشان بوده است و در دوران مدنظر آن‌قدر بیشتر شد که سرانجام زمینۀ سقوط حکومت مرکز را فراهم آورد.

 

  • کتاب ایران در بحران (زوال صفویه و سقوط اصفهان)
  • متی رودی
  • برگردان: حسن افشار
  • نشر مرکز، چاپ اول ۱۳۹۳
  • شمارگان: ۱۰۰۰ 
  • ۳۷۲ صفحه
برای دیدن:    ایراندخت

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید.    ایراندخت

ایـران دخــت

 

نوشته های مرتبط

آشنایی با زندگی نامه آرماند آسانته

هادی گراوندی

هنر و تمدن ایران در سده دهم و یازدهم هجری

هادی گراوندی

کسانی که حوصله ندارند …

مدیر محتوا

ارسال دیدگاه

11 + 3 =