۱۶ آذر ۱۴۰۲

کارجو

مدیر محتوا

مرجع کاریابی ویژه حوزه صنعت زیبایی

این امکان فقط در اپلیکیشن ایران دخت در اختیار کاربران قرار دارد.

 

اگر مدیر سالن یا کلینیک زیبایی هستید:

با ورود به بخش کارجو در اپلیکیشن ایران دخت با صفحه ای به شکل زیر مواجه خواهید شد:

در این بخش میتوانید متن آگهی خود را نوشته و کارجوی ایران دخت از بین هزاران متقاضی و جویای کار، مناسب ترین گزینه ها را به شما معرفی خواهد کرد.

 

اگر متقاضی کار در سالنها و کلینیکهای زیبایی هستید:

با ورود به بخش کارجو در اپلیکیشن ایران دخت با صفحه ای به شکل زیر مواجه خواهید شد:

در این بخش میتوانید رزومه کوتاهی از علایق و توانمندیهای خود را نوشته و کارجوی ایران دخت شما را به مناسب ترین سالن یا کلینیک معرفی خواهد کرد.