۵ تیر ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

خاقان صاحب قران و علمای زمان

خاقان صاحب قران و علمای زمان

خاقان صاحب قران و علمای زمان

کتاب خاقان صاحب قران و علمای زمان:

فتحعلی شاه قاجار، در ۱۱۷۶ شمسی به مدت ۳۶ سال و نه ماه سلطنت کرد.

او را سنتی ترین پادشاه ایران دانسته اند اگر چه آشنایی حکومت ایران با تحولات عصر جدید از دورۀ او آغاز شد.

فتحعلی شاه قاجار طی دوران حکومتش رویّه ای خاص

« در رابطه با علما و اهل کشف و معنا در پیش گرفت که در شکل دادن به نهاد های تازه مذهبی نقش نمایانی داشته است.» (ص۱۴).

فتحعلی شاه قاجار خود گفته بود:

« سلطنت ما به نیابت از مجتهدین عهد و مارا به سعادت ائمۀ هادین مهتدین سعی و جهد است » (ص۱۷۲).

« او پیوسته علما را به مشاغل دولتی می گماشت و خود را نائب آنان می خواند

و خواستار تأیید علما بر رسمیت القابش بود… از پیشینیان او، آقا محمدخان و

کریم خان نیز با چنان مشروعیتی بیگانه بوده اند.» (ص۱۹۲)

این کتاب در چهار فصل و یک سخن پایانی، به فرایند های مذهبی نوپدید و

تحولات فرهنگی دوره فتحعلـی شاه و گرایش های این شاه متفنن و

مستبد پرداخته است.

منبع: فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب     

برای دیدن مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید. 

ایران دخت

خاقان صاحب قران و علمای زمان فتحعلی شاه قاجار طی دوران حکومتش رویّه ای خاص « در رابطه با علما و اهل کشف و معنا در پیش گرفت که در شکل دادن به نهاد های تازه مذهبی نقش نمایانی داشته است.» (ص۱۴).

فتحعلی شاه قاجار طی دوران حکومتش رویّه ای خاص « در رابطه با علما و اهل کشف و معنا در پیش گرفت که در شکل دادن به نهاد های تازه مذهبی نقش نمایانی داشته است.» (ص۱۴).

فتحعلی شاه قاجار طی دوران حکومتش رویّه ای خاص « در رابطه با علما و اهل کشف و معنا در پیش گرفت که در شکل دادن به نهاد های تازه مذهبی نقش نمایانی داشته است.» سنتی ترین پادشاه ایران (ص۱۴). تحولات فرهنگی دوره فتحعلـی شاه

نوشته های مرتبط

آشنایی با زندگی نامه آن پاریو

هادی گراوندی

آشنایی با زندگی نامه آکشی کومار

هادی گراوندی

آشنایی با ساز سنتور

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

13 + 1 =