۲۴ فروردین ۱۴۰۳
پوشاک و مد مجله ایران دخت

آشنایی با ملزومات خیاطی

آشنایی با ملزومات خیاطی

آشنایی با ملزومات خیاطی

وزنه تصویر

برای ثابت نگه داشتن الگو روی پارچه هنگام برش علاوه بر سوزن ته گرد از وزنه هم می توان استفاده کرد. توجه داشته باشید در بعضی از پارچه ها مانندچرم، ساتن و … نمی توان سوزن ته گرد به کار برد باید از وزنه استفاده شود. ( تصویر ۲۱-۱ )

 

آشنایی با ملزومات خیاطی
( تصویر ۲۱-۱ )

گیره تصویر

برای ثابت نگه داشتن پارچه روی میز استفاده پارچه هایی که لغزنده هستند و درمی شود. خصوصاً هنگام برش ممکن است جابه جا شوند. ( تصویر ۲۲-۱ )

 

آشنایی با ملزومات خیاطی
( تصویر ۲۲-۱ )

 

چسب کاغذی

در هنگام برش پارچه های لطیف، چرمی و غیره به کار میرود. از آن به جای سوزن ته گرد و همچنین برای مشخص شدن پشت و روی بعضی از پارچه ها و یا شماره گذاری قطعات شبیه به هم نیز استفاده می شود.( تصویر ۲۳-۱ )

 

 

آشنایی با ملزومات خیاطی
( تصویر ۲۳-۱ )

 

خط کش موازنه

برای ترسیم خطوط موازی در پارچه و الگو، برای مشخص کردن مقدار اضافه درزها به کار می رود. ( تصویر ۲۴-۱ )

( تصویر ۲۴-۱ )

 

پا صافکن

برای یکنواخت کردن لبه لباس استفاده می شود.بدین صورت که فاصله لبه لباس تا زمین

را روی پایه مشخص می کنیم و بوسیله پمپ کردن پودرگچ داخل آن، خط لبه دامن به صورت

یکنواخت مشخص می شود.( تصویر ۲۵-۱)

( تصویر ۲۵-۱)

A   A برای یکنواخت کردن لبه لباس استفاده می شود.بدین صورت که فاصله لبه لباس تا زمین را روی پایه مشخص می کنیم و بوسیله پمپ کردن پودرگچ داخل آن، خط لبه دامن به صورت یکنواخت مشخص می شود.( تصویر ۲۵-۱)برای یکنواخت کردن لبه لباس استفاده می شود.

بدین صورت که فاصله لبه لباس تا زمین را روی پایه مشخص می کنیم و بوسیله پمپ کردن پودرگچ داخل آن، خط لبه دامن به صورت یکنواخت مشخص می شود.( تصویر ۲۵-۱)برای یکنواخت کردن لبه لباس استفاده می شود.بدین صورت که فاصله لبه لباس تا زمین را روی پایه مشخص می کنیم و بوسیله پمپ کردن پودرگچ داخل آن، خط لبه دامن به صورت یکنواخت مشخص می شود.( تصویر ۲۵-۱) آشنایی با ملزومات خیاطی خط کش موازنه خط کش موازنه پا صافکن پا صافکن

نوشته های مرتبط

آشنایی با خواص مضرات گریپ فروت

هادی گراوندی

استازولامید ( ACETAZOLAMID )

هادی گراوندی

تقویت حافظه درس ( ۱ )

هادی گراوندی