۲۹ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

ماشاءالله خان در بارگاه هارون الرشید

ماشاءالله خان در بارگاه هارون الرشید ، انتشارات صفی علیشاه ، فرهنگ معاصر  ، ایرج پزشگزاد ، 

ماشاءالله خان در بارگاه هارون الرشید ، فصلنامه رود معرفی کتاب  ، انتشارات صفی علیشاه ، فرهنگ معاصر  ، ایرج پزشگزاد ، فصلنامه رود معرفی کتاب ، 

 

کتاب ماشاءالله خان در بارگاه هارون الرشید:

کتاب ماشاءالله خان در بارگاه هارون الرشید ، سفر به گذشته با چاشنی طنز، آن هم از نوع طنز ایرج پزشگزاد، کوتاه ترین توصیفی است که در مورد رمان ماشاءالله خان در بارگاه هارون الرشید می توان به دست داد. این کتاب اول به سال ۱۳۳۷ در مجلۀ اطلاعات و به سال ۱۳۵۰ در مجلۀ فردوسی جوانان منتشر شد و در سال های بعد،چند نوبت به همت انتشارات صفی علیشاه به چاپ رسید.

ماشاءالله خان دربان بانک است. اتفاقاتی که در بانک رخ می دهد از یک سو و حرف های مرتاضی هندی از سوی دیگر، بدجور مخ ماشاءالله خان را کار می گیرد و این همه دست به دست هم می دهند تا ماشاءالله خان به بغداد و دربار پر جلال و جبروت هارون الرشید برود و آنجا تمام تلاشش را به کار بگیرد که از قتل جعفر برمکی جلوگیری کند… 

پزشکزاد دربارۀ این رمان در مقدمه نوشته است:

«آدم امروز آرزو می کند که با علم و اطلاع به توانایی خود و کمبود های قدیم می توانست به میان آدم های قرون گذشته برگردد و برتری های خود را به رخ آن ها بکشد و تفریح کند…»

  •  ایرج پزشگزاد
  • فرهنگ معاصر 
  • چاپ اول ۱۳۹۹
  • ۱۱۰۰ نسخه
  • ۳۱۲ صفحه 
 برای دیدن : 

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب جلد ۵

ایـران دخـت 

 

نوشته های مرتبط

آشنایی با کتاب خرد کشی

هادی گراوندی

آشنایی با زندگی نامه برندا فریکر

هادی گراوندی

استاد حسین خواجه امیری (ایرج)

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

سه × سه =