۵ تیر ۱۴۰۳
سلامت و درمان مجله ایران دخت

خواص دارویی و درمانی زهر زنبور عسل – قسمت اول

خواص دارویی زهر زنبور عسل

نیش زنبور عسل

وقتی زنبوران عسل در حالت انفرادی مورد آزار قرار گیرند یا وقتی عوامل خارجی مثل حمله جانوران موذی،کنجکاوی بچه ها

و حتی دستکاری زنبوردار باعث احساس تهدید در زنبورهای یک کندو شود،زنبور یا حمله می کند و نیش می زند

یا فرار می کند. در حالت گروهی، وقتی زنبورها مضطرب باشند، حمله نمی کنند. در حالت انفرادی و در خارج

از کندو،وقتی زنبور عسل با شرایط تهدیدکننده مواجه شود، معمولا فرار می کند. زنبور عسل پس از نیش زدن خواهد

مرد، زیرا در اثر نیش زدن، نیش و ضمایم آن که یک بخش طبیعی از بدن زنبور را تشکیل میدهد خواص دارویی زهر زنبور عسل

از بدن زنبور جدا شده و در محل نیش خوردگی باقی می ماند. به همین دلیل زنبور عسل که نیش

زدن را یک خودکشی می داند، سعی میکند بی جهت نیش نزند و این واکنش دفاعی را تنها در شرایط

احساس خطر مرگ بروز دهد.خواص دارویی زهر زنبور عسل

 

خواص دارویی زهر زنبور عسل

واکنش انتقام جویانه

بنابراین در مورد زنبورعسل، دست کم در حالت انفرادی، شاید بتوان گفت که نیش زدن یک واکنش انتقام جویانه است

تا دفاعی، زیرا اصولا دفاع در شرایطی انجام میشود که امید به زنده ماندن پس از دفع تهدید دشمن باشد

و وقتی زنبور یا جانداران دیگر بدانند که با حمله کردن خواهند مرد، دیگر چنین حمله ای را نمیتوان دفاع نامید

و اصطلاح انتقام برای آن مناسب تر است. درهرحال، به نظر میرسد که زنبور عسل در حالت انفرادی و در

برخورد با خطرات، اگر بتواند فرار کند، حتما فرار میکند. اما اگر احساس کشته شدن کند، نیش میزند تا از

پیش از مرگ انتقام خود را بگیرد. اما نیش زدن زنبوران عسل در حالت گروهی و در کندو، با دو نوع

احساس انجام میشود، یکی دفاع به عنوان یک وظیفه و احساس مسئولیت در قبال محافظت کلنی و

دیگری انتقام مرگ خود و دیگر قربانیان. خواص دارویی زهر زنبور عسل

 

نوشته های مرتبط

نمک متعادل شده ( BALANCED SALT )

هادی گراوندی

انتخاب نوع و مدل گوشواره بر اساس فرم صورت و حالت آن

مدیر محتوا

اصل ۱۱۱ و ۱۱۲ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی