۱۳ آذر ۱۴۰۲
سلامت و درمان مجله تخصصی زیبایی و سلامت

خواص دارویی و درمانی زهر زنبور عسل – قسمت دوم

خواص درمانی زهر زنبور عسل

نیش زنبور عسل

زنبور داران حرفه ای یا بازرسی که بطور روزمره با زنبورعسل سروکار دارند، گاهی بیش از ۱۰۰ نیش در روز

نوش میکنند. اما به یقین واکنش بدن این گونه افراد با مردم عادی در مقابل نیش زنبورعسل یکسان نیست،

زیرا بدن زنبورداران حرفه ای در مقابل زهر نیش زنبور مصونیت دارد، بطوریکه پس از گذشت حدود یک دقیقه

از زمان نیش خوردن، این افراد قادر به تشخیص محل نیش خوردگی نیستند. بعلت مصونیت ایجاد شده در

بدن افراد حرفه ای در مقابل زهر زنبور عسل، محل نیش خوردگی روی پوست این افراد ورم نمیکند و درد

نیش هم فقط به اندازه فرو رفتن یک سوزن باریک در پوست برای چند لحظه حس میشود.

این در حالی است که مردم عادی با میزان حساسیت متفاوتی که در مقابل نیش زنبورعسل  دارند، نیش

زنبورعسل را چندان براحتی تحمل نمیکنند و هستند افرادی که با چند نیش در یک زمان، باید روانه بیمارستان

شوند.خواص درمانی زهر زنبور عسل

خواص درمانی زهر زنبور عسل

کاهش نیش خوردن خواص درمانی زهر زنبور عسل

در حرفه زنبورداری، امکان اجتناب از نیش خوردن وجود ندارد. خوشبختانه با نیش خوردن مکرر، بدن انسان

در مقابل زهر زنبورعسل مصونیت پیدا میکند و برای ایجاد این مصونیت، دست کم نوش ۲۰ نیش در سال

لازم است. علی رغم اینکه مردم عادی از نیش زنبورعسل هراس دارند، شخص علاقه مند با آگاهی از

لزوم نیش خوردن برای مصون شدن و مصونیت یافتن برای رفع هراس و رفع هراس برای به وجود آمدن امکان

کار کردن دقیق و جدی، نیش خوردن های اولیه را بعنوان بخشی از دوره کارآموزی می پذیرند.

در واقع برای افرادی که مایلند به حرفه زنبورداری روی آورند، هیچ چاره ای جز تحمل تعدادی نیش های نسبتا دردناک

اولیه وجود ندارد. در واقع یکی از تفاوت های افراد حرفه ای در کار زنبورداری با افراد غیر حرفه ای، این است که

افراد حرفه ای به هیچ وجه از نیش خوردن نمی ترسند و علی رغم اینکه می دانند تحت شرایطی که مجبورند

بدون دستکش کار کنند، هر لحظه ممکن است نیش بخورند، با خیال راحت و در نهایت دقت به کارهای ظریف

و عملی با زنبورهای عسل می پردازند. خواص درمانی زهر زنبور عسل

استفاده از لباس زنبورداری و دودی، انتخاب زمان کار مناسب در طول روز، وضعیت آرامش یا اضطراب کلنی و

مهارت عملی زنبوردار، ازجمله نکاتی هستند که باعث کاهش نیش خوردن میشوند.خواص درمانی زهر زنبور عسل

افراد مجرب قادرند طوری عمل کنند که نیش کمتری بخورند، اما اجتناب کامل از نیش خوردن در حرفه زنبورداری

ممکن نیست. در صورت نیش خوردن، چنان چه بتوان نیش را از پوست خارج کنیم، درد و تورم کمتری بروز میکند.

گذاردن یخ در موضع نیش خورده یا در صورت امکان بستن موضع با پارچه باعث کند شدن جریان بخش زهر در گردش

خون و کاهش درد و تورم می شود

نوشته های مرتبط

اصل ۱۵۰ و ۱۵۱ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی

بهترین مدل مو برای نوع موهای شما

مدیر محتوا

آشنایی با خواص و مضرات موز

هادی گراوندی