۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
سلامت و درمان مجله ایران دخت

تقویت حافظه درس ( ۱ )

تقویت حافظه درس ( 1 )

تقویت حافظه درس ( ۱ )

مقدمه :

اغلب شنیده می شود که می گویند : « فلانی در داشتن حافظۀ خوب شانس دارد . »

این امر مشان می دهد که حافظه ، چه در فعالیت عادی زندگی چه در فعالیت حرفه ای و شغلی ، برای همۀ مرد حایز اهمیت است . حافظه در بسیار ی از مشاغل و حرف ، ابزار ارزشمندی است . آنهایی که حافظه ای بهتر از متوسط دارند ، از ورق برندۀ مهمی در زندگی استفاده می کنند . با این وصف ، گرچه « حافظه خوب استثنایی »  وجود دارد ، ولی بسیار کمند کسانی که وافعاً حافظۀ بدی داشته باشند .

آزمون تمرینی شمارۀ : 

این یک آزمایش مقدماتی است . صحنه ای است از اشیاء .آنرا مدت دو دقیقه به طور دقیق نگاه کنید . سپس صحنۀ اشیاء را به وسیلۀ کاغذ ، بپوشانید و فوراً روی ورقی کاغذ ، نام همۀ اشیایی را به خاطر می آوریدبنویسید ( حداکثر یک دقیقه ) .

تعداد اشیاء را به خاطر سپرده اید شمارش کنید . نتیجۀ کار خود را روی ورقه ای بنویسید و آن را برای مقایسۀ نتیجۀ کار امروز خود با نتیجه ای  که پس از مدتی ، با تمرینی مشابه به دست می‌آورید نگاه دارید . ( شکل الف )

طرز به دست آوردن نتیجۀ این آزمایش از این قرار است :

 اگر نام کمتر از ۱۰ شیء را به خاطر سپرده اید ، حافظۀ شما کاملاً غیر کافی است . اگر نام ۱۰ تا ۱۵ را به خاطر بسپارید در وضعیت متوسط قرار دارید ، و اگر  ۱۶ تا ۱۸ شیء را به خاطر دارید ، بسیار خوب است ، و اگر ۱۹ یا ۲۰ شیء در خاطرت مانده است ، حافظه ای  استثنایی دارید . 

سخن بزرگان در مورد حافظه و ذهن :

دقت ، قلم حکاکی حافظه است .( مونتنی )

بدون حافظه انسان نمی تواند چیزی را اختراع کند و نمی تواند به ترکیب دو اندیشه بپردازد .( ولتر ) 

حافظه پیوسته در فرمان قلب است . ( پاسکال ) 

حافظه پیوسته در فرمان قلب است .( ریوارول )

دانستن چیزی جز حافظه نیست . ( افلاطون )

من در زمانی متولد شدم که در آن زمان حافظه و ابداً به مثابۀ خاصیتی شوم  و مذموم نبوده … بعداً دیدم که در محیط دانشگاهی تحقیر عمیقی نسبت به حافظه به وجود می‌آید و رشد می‌کند یعنی نیرویی که می‌خواستند به وسیلۀ حیله ای لعنتی آن را در برابر هوش و عقل قرار دهند .

این بلاهت بزرگی است . حافظه بی اینکه هوش را در سایه قرار دهد ، او را غذا می دهد و تحریک و موادی به او می‌رساند . آدم باهوشی که دارای حافظه ضعیف و غیر گردیده باشد ، علیل و فقیر است :

بهترین مواقع نشان دادن به و به کار انداختن فهم خود را از دست می‌دهد . حافظه را تحقیر نکنید ، آن را ، تربیت کنید و به اطاعت وا  دارید . 

( ژرژ دو هامل از فرهنگستان فرانسه )

تقویت حافظه درس ( ۱ ) ذهن ذهن حافظه ضعیف حافظه ضعیف

برای دیدن مجله تخصصی ما اینجا کلیک کنید . 

نوشته های مرتبط

سنگدان مرغ و خواص و مضرات آن

صدیقه مخلوق پور

چه کسانی نباید شیر بخورند ؟؟؟

مدیر محتوا

تفاوت لمینت، روکش و ایمپلنت

فاطمه میرزایی