۹ اسفند ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب نیچه زندگی به منزله ادبیات

نیچه زندگی به منزله ادبیات ، فصلنامهٔ رود  ، کتاب نیچه زندگی به منزله ادبیات ، ایران دخت ، مجلۀ فرهنگ و هنر ، کـتاب خوب بخوانیم ، ایران دخت ، فصلنامهٔ رود ، نهاماس

نیچه زندگی به منزله ادبیات ، فصلنامهٔ رود  ، کتاب نیچه زندگی به منزله ادبیات ، ایران دخت ، مجلۀ فرهنگ و هنر ، کـتاب خوب بخوانیم ، ایران دخت ، فصلنامهٔ رود ، نهاماس

 

کتاب نیچه زندگی به منزله ادبیات:

« نیچه زندگی به منزله ادبیات، همان طور  که می توان آثار ادبی را از جنبه های متفاوتی نگریست و تفسیر کرد، آن هم به شیوه های متقابلاً ناسازگار و به یک اندازه درست، به همین ترتیب می توان جهان را نیز به انحاء مختلف و از منظر های گوناگون تفسیر کرد، بی آنکه ناسازگاری و تعارض تفسیرها موجب نادرست بودن آن ها شود.»  ایراندخت

 باید خواندن کتاب نیچه، زندگی به منزلۀ ادبیات، اثر الکساندر نهاماس، نیچه‌ شناس معروف، را به فال نیک بگیریم که نوشته ‌اش را بیش ‌از ‌همه مصروف تصویرکردن «زندگی» در منظر نیچه کرده است.  ایراندخت

نهاماس، که از تجربۀ شخصی ‌اش آموخته است که نیچه را هم «می ‌توان» و هم «باید» خواند، با قدرت تمام همین حس را به خواننده انتقال می ‌دهد و از این‌ رو غیر از آنکه او را برایمان خواندنی می‌ سازد، از ضرورت خوانش این فیلسوف هم سخن می ‌گوید.   ایراندخت

  • لکساندر نهاماس
  • برگردان: سیدمسعود حسینی   ایراندخت
  • نشر مرکز، چاپ ۱۳۹۵ 
  • شمارگان: ۱۲۰۰
  • ۳۶۸ صفحه
برای دیدن:  ایراندخت

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید. ایراندخت

ایـران دخـت

نوشته های مرتبط

آشنایی با ساز بربط یا عود

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب مراقب آزادی باشید

هادی گراوندی

علایم ترک سیگار

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

1 × یک =