۸ آذر ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب هیچ دوستی بجز کوهستان

کتاب هیچ دوستی بجز کوهستان ، بهروز بوچانی ، جزیرۀ مانوس ، جشنوارۀ کلمه ، ایران دخت ، زلاندنو ، فصلنامهٔ رود

کتاب هیچ دوستی بجز کوهستان ، هیچ دوستی بجز کوهستان ، بهروز بوچانی ، جزیرۀ مانوس ، ایراندخت ، فصلنامهٔ رود ، هیچ دوستی بجز کوهستان ، بهروز بوچانی ، جزیرۀ مانوس ، جشنوارۀ کلمه ، ایران دخت ، زلاندنو ، فصلنامهٔ رود

کتاب هیچ دوستی بجز کوهستان:

زندانی در جزیرۀ مانوس     بوچانی مدتی پس از انتشار این رمان بعد از تحمل حدود شش سال حبس ، در سال ۲۰۱۹ آزاد شد. ایراندخت

کتاب هیچ دوستی بجز کوهستان از این منظر کتاب جذابی می باشد و خواندنی است که به توصیف شکل و شیوۀ مواجهه با انواع مصیبت ها می پردازد.  بسیاری از ما این خبر را به یاد داریم که شخصی به نا بهروز بوچانی، از مهاجران غیر قانونی به استرالیا، که از سال ۲۰۱۳ در جزیرۀ مانوس زندانی بود، رمانی را با تلفن همراه خود تایپ کرد و برای کسی در بیرون زندان فرستاد و او نیز این رمان را ترجمه و منتشر کرد و این رمان برندۀ جایزۀ معتبر ویکتوریا در استرالیا شد.   ایراندخت

افرادی که این خبر را با کنجکاوی دنبال می کردند بعد ها خواندند که دولت استرالیا به بوچانی اجازۀ خروج از زندان را نداده است. بوچانی مدتی پس از انتشار این رمان، بعد از تحمل حدود شش سال حبس، در سال ۲۰۱۹ آزاد شد و برای شرکت در رویداد ادبی «جشنوارۀ کلمه» به زلاندنو سفر کرد، که البته این هم گواهی است بر قدرت کلمه.   ایراندخت

  • نویسنده: بهروز بوچانی 
  • نشر چشمه، چاپ هشتم ۱۳۹۸   ایراندخت
  • شمارگان: ۲۰۰۰
  • ۲۸۴ صفحه
برای دیدن:  ایراندخت

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب شماره پنج

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید. ایراندخت

ایـران دخـت

 

نوشته های مرتبط

کتاب احوال شیخ اجل سعدی

هادی گراوندی

کتاب پایان رابطه اثر گراهام گرین

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب شرح عاشقیت

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

18 + 17 =