۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب نوروزها و بادبادک ها

نوروزها و بادبادک ها

نوروزها و بادبادک ها ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ثمین باغچه‌بان ، ثمین باغچه‌بان ، کتاب نوروزها و بادبادک ها ، 

نوروزها و بادبادک ها:

کتاب نوروزها و بادبادک ها ، حس ‌و حالِ خیال ‌انگیزِ پسرکی چهارپنج‌ ساله و بادبادکش را در

حال ‌و هوای بهار و نوروز با ظرافتی شاعرانه و دلنشین بیان می‌کند.

بادبادکْ رنگارنگی و سرخوشانگیِ بهار را در خود دارد و پسرک پیگیر و با پشتکار، می‌ کوشد

آن را با وزش نسیم بهاری و حس ‌و حالِ شوق ‌آمیزِ خودش هماهنگ کند و بپرانـَد.

از ناتوانیِ بادبادک دلخور و غمگین می‌ شود، اما از پا نمی ‌نشیند و آن ‌قدر دل به دلِ بادبادک

می ‌دهد و پا به پایش می‌ دود تا آن را به پرواز وامی‌دارد.

  • نویسنده : ثمین باغچه‌بان
  • تصویرگر: نورالدین زرین‌کلک
  • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
  • چاپ حاضر ۱۳۹۶

برای دیدن: بادبادک

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیمکلیک کنید. بادبادک

ایران دخت

نوشته های مرتبط

آشنایی با تاریخ هنر اسلامی

هادی گراوندی

آشنایی با ساز نی

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب پنج گفتار

هادی گراوندی