۳ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب فلسفۀ ادبیات

آشنایی با کتاب فلسفۀ ادبیات

آشنایی با کتاب فلسفۀ ادبیات  ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، آشنایی با کتاب فلسفۀ ادبیات ، ایراندحت ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

 

کتاب فلسفۀ ادبیات:

اینکه فلسفهٔ ادبیات چیست؟

پرسشی است که این کتاب در پی یافتن پاسخی برای آن است.   ایراندخت 

جواب لامارک به این پرسش در بخش های مختلف کتاب آمده است. جواب سلبی لامارک به وضوح این است که فلسفهٔ ادبیات متمایز است از فلسفه در ادبیات. و دیگر آنکه «فیلسوف ادبیات نه تاریخ نگار فرهنگ است نه جامعه شناس. نه تاریخ هیچ سنت ادبی نه شرح مبسوطی از تاریخ کوشش های فلسفی پییشین برای تحقیق دربارهٔ ادبیات»(ص۳۴).  ایراندخت 

لامارک در وجه ایجابی تصریح می کند که روش اصلی پژوهش او به معنای وسیع کلمه «تحلیلی» است. او به دنبال تحلیل مبانی منطقی «کار» ادبیات است؛ «همانطور که فیلسوف حقوق نه به نظام های قضایی خاص می پردازد نه به تاریخ قانون، بلکه به دنبال مبانی و اصولی است که هرگونه نظام قضایی به آن متکی است، مانند توجیهات مجازات یا رابطهٔ قانون و اخلاقیات یا وظیفهٔ شهروندان برای پیروی از قانون» (ص۳۴).

  • فلسفهٔ ادبیات  ایراندخت 
  • پیتر لامارک
  • برگردان: میثم محمدامینی
  • نشر نو ، چاپ اول ۱۳۹۶
  • شمارگان: ۷۷۰
  • ۶۰۲ صفحه

آشنایی با کتاب فلسفۀ ادبیات

برای دیدن: ایراندخت 

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید. ایراندخت

ایـران دخــت

 

نوشته های مرتبط

آشنایی با زندگی نامه آسیا آرجنتو

هادی گراوندی

آشنایی با هنر و تمدن ماد

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب زیر گنبد مینا

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

چهارده + 7 =