۲۵ فروردین ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

سیاست ورزی در ایران عصر صفوی

سیاست ورزی در ایران عصر صفوی

سیاست ورزی در ایران عصر صفوی ، کتاب سیاست ورزی در ایران عصر صفوی ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، 

سیاست ورزی در ایران عصر صفوی: 

تاریخ ایران دوره‌ی صفویه، ماهیت متغیر و چند وجهی مشروعیت صفویه، کالین میچل با استفاده از رویدادنامه ها، سفرنامه ها، نامه ها و فرمان هایی که در دبیرخانۀ صفوی تولید می شد، تصویری نو از این دورۀ بسیار مهم تاریخ ایران ترسیم می کند.

به علت اهمیتی که به‌ویژه با وقوع انقلاب ایران و استقرار حکومتی شیعه پیدا کرد، علاقه‌ی بسیاری از پژوهشگران ایرانی و خارجی را به جنبه‌های متفاوت خود جلب کرده است.

کالین میچل در سیاست ‌ورزی در ایران عصر صفوی سعی می‌ کند با استفاده از رویدادنامه ‌ها، یادداشت ‌ها، پیشه‌نگاری ‌ها، زیست‌نامه‌ ها، سفرنامه‌ها و به طور خاص متون مراسلاتی (منشآت، مکتوبات و فرامین) که در دبیرخانه‌ی دولت صفوی تولید می‌شد تصویری نو از تاریخ این دوره برای خواننده ترسیم کند. محدوده‌ی زمانی کتاب قرن شانزدهم میلادی (دهم هجری) است که از زمان خیال‌پروری منجی‌گرایانه شاه اسماعیل جوان شروع می ‌شود و تا نخستین سال ‌های حکومت موفق ‌ترین فرمانروای صفوی، یعنی شاه‌عباس، ادامه می‌یابد.

میچل تلاش می‌کند نقبی بزند به ماهیت متغیر و چند وجهی مشروعیت صفویه و رابطه‌ی دیالکتیکی آن با بلاغت در اسناد اداری و مکاتبات خارجی که از طریق دبیرخانه صورت می‌گرفت.

  •  کالین میچل
  • برگردان: حسن افشار
  • انتشارات فرهنگ جاوید، چاپ اول ۱۳۹۷
  • شمارگان: ۱۰۰۰ 
  • ۴۴۷ صفحه

کتاب

برای دیدن: 

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید.    کتاب

ایران دخت

نوشته های مرتبط

آشنایی با کتاب مصباح الانس

هادی گراوندی

کتاب پرسه در عرصهٔ روزمرگی

هادی گراوندی

کتاب مجمل التواریخ والقصص

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

نوزده + هشت =