۱۲ مهر ۱۴۰۲
سلامت و درمان مجله تخصصی زیبایی و سلامت

اصل ۱۱۳ و ۱۱۴ از اصولی برای افزایش طول عمر

اصل 113 و 114 از اصولی برای افزایش طول عمر

اصل ۱۱۳ و ۱۱۴ از اصولی برای افزایش طول عمر

اصل صد و سیزدهم ( ۱۱۳ ) : در 

ذهتان را نرمش دهید : 

سرگرمی های فکری ، گرد و غبار ذهنی را می زداید و ذهن را هوشیار و فعال نگه می دارد . این گونه بازی ها شما را وا می دارد همزمان دو مهارت تمرکز و مقاومت در برابر پریشانی حواس را تمرین کنید . 

کنار هم گذاشتن حروف بی ربط باعث می شود ترکیب های مختلفی از خودتان در بیاورید و به دامنه ی لغات خود بیفزایید ، که مغزتان را فعال نگه می دارد .

سرگرمی هایی از قبیل جدول کلمات متقاطع و جدول سردوکو نیز تمرین های خوبی برای مهارت های تمرکزی هستند . مجله ی انجمن بازنشستگان آمریکا نیز به منظور بهبود « هوش مکانی » و مهارت بسیار زیاد در حل مشکل ، جورچین  را پیشنهاد  می کند . 

 حتی اگر بتوانید هر روز فقط چند تکه از آن را کنار هم بگذارید ،مغزتان هوشیاراش را حفظ می کند .  

اصل صد و چهاردهم ( ۱۱۴ ) :

با تغییر شغل ، از بی تحرکی خلاص شوید :

هیچ چیز همچون شغلی بی ثمر ، تمرکز و خلاقت و نبوغ را داز بین نمی برد . شغل بی ثمر شغلی است که نه با آن  به چالش می پردازید نه در گیر آن می شوید .

تحقیقات نشان می دهند روزمرگی و یکنواختی به افسردگی می انجامد ، که این

مسأله باعث می شود در طول زمان ، فرد در تمرکز ، حافظه و تصمیم گیری دچار

مشکل اساسی شود و نتیجه اش ذهنن اندوهگین است ، که نمی توان از آن اجتناب

کرد .

اگر می بینید دچار یکنواختی و روز مرگی شده اید تغییری ایجاد کنید .

خیلی ها صرفاً با نگاه کردن به آگهی های شغلی ، انگیزه به دست می آورند .

A    A اصل ۱۱۳ و ۱۱۴ از اصولی برای افزایش طول عمر طول عمر طول عمر 

نوشته های مرتبط

آمیودارون ( AMIODAROONE )

هادی گراوندی

خواص و مضرات زالزالک

فاطمه میرزایی

درمان خشکی پوست : ۷ روش خانگی

مدیر محتوا