۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل ۱۱۹ و ۱۲۰ از اصولی برای افزایش طول عمر

اصل 119 و 120 از اصولی برای افزایش طول عمر

اصل ۱۱۹ و ۱۲۰ از اصولی برای افزایش طول عمر

اصل ۱۱۹ و ۱۲۰ از اصولی برای افزایش طول عمر

اصل صد و نوزدهم ( ۱۱۹ ) :

با دست دیگرتان کار کنید و چشمانتان را ببندید :

پژوهشگران مؤسسه ی فرانکلین کشف کردند اینکه خودتان را وادارید کارهای روزانه تان را با دست دیگرتان و با چشمان بسته انجام دهید ، به رشد نرون ها کمک می کند . نرون ها سلول هایی هستند که علائم الکتروشیمیایی را می فرستند و دریافت می کنند و عملکرد مغز و سسله اعصاب را ممکن می سازند . 

برای تحریک رشد نرون ها ، با دستی که همیشه با آن کار نمی کنید ، موس رایانه را حرکت دهید ، غذا بخورید ، موهایتان را شانه کنید ، مسواک بزنید و کارهایی از این دست انجام دهید . 

با چشمان بسته لباس بپوشید و برای پیدا کردن دکمه ها و بستن زیپ لباستان ، آنها را لمس کنید . 

غذایتان را در سکوت و با چشمان بسته میل کنید و طعم هر نزه را بچشید و لذت ببرید .  

اصل صدو بیستم ( ۱۲۰ ) :

خاطرات تان را با صدای بلند مرور کنید : 

شاید سرگرم کننده ترین راه برای ورزش دادن مغزتان قصه گفتن باشد . قصه گویی هنری قدیمی است که طول قرن ها تکامل یافته است .

می توانید قصه گویی را با بال و پر دادن به آن به شیوه ی خودتان را ادامه ادامه دهید . تبدیل شدن به قصه گویی به شما کمک می کند خودتان را وادار کنید جزئیاتی را که به قصه حال و هوا می دهد به یاد آورید ، ذهنتان را فعال نگه دارید .

علاوه بر این ، قدرت تخیل هم شما و هم شنونده را بر می انگیزد .

گذشته از این ها محققان در یافته اند که توضیح مفاهیم برای دیگران هم ذهن شما و

هم ذهن شنونده را سامان می دهد .

چطور است قصه ی زندگی خودتان را برای دیگران بگویید تا پشتوانه ی حافضه تان شود !

A   A

نوشته های مرتبط

بیزاکودیل ( Bisacodyl )

هادی گراوندی

سرم مو چیست و کاربرد آن

فاطمه میرزایی

انواع سایه چشم و نحوه استفاده از آنها

صدیقه مخلوق پور